سال ۱۳۹۷

بدنبال لغو پروازهاي ماهان اير، كليه روابط اقتصادي با موسسات وابسته به پاسداران بايد قطع شود

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان از لغو پروازهاي ماهان اير متعلق به سپاه پاسداران استقبال ميكند و خواهان توقف هرگونه معامله و روابط تجاري و اقتصادي با رژيم ايران بخصوص با شركتها و موسسات و نهادهايي است كه مستقيم و غير مستقيم به سپاه پاسداران فاشيسم ديني حاكم بر ايران وابسته است.

تجربه نشان داده است كه اين رژيم از يك سو از هر امكاني در كشورهاي غربي براي جاسوسي، تروريستي، سرقت تكنولوژي، قاچاق مواد مخدر و ديگر مقاصد نامشروع بهره برداري ميكند و از سوي ديگر منافع تجارت با كشورهاي خارجي تماما صرف سركوب مردم ايران، صدور جنگ افروزي و تروريسم و در يك كلام تحكيم سلطه ننگين آخوندها ميشود

شوراي ملي مقاومت ايران پيش از اين در گزارشات متعددي منجمله در گزارشي كه در اكتبر 2017 منتشر گرديد ، فاش كرد شركت ماهان متعلق به نيروي قدس سپاه پاسداران است و خواهان تحريم آن شد. بر اساس اين گزارشها ماهان اير براي انتقال پاسداران و شبه نظاميان وابسته به آنها و همجنين انتقال سلاح به سوريه و ديگر كشورهايي كه دست اندركار صدرور تروريسم و جنگ افروزي به آنهاست مورد استفاده قرار ميگيرد

با بالا گرفتن اقدامات تروريستي و جاسوسي ديكتاتوري ملاها در اروپا، نبايستي اجازه داد از هيچ وسيله اي براي پيشبرد طرحهاي شوم تروريستي و جنگ افروزانه خود استفاده كند. بايد تماميت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در ليست سازمانهاي تروريستي قرار گيرند و كليه مزدوران و جاسوسان آنها محاكمه و اخراج شوند.  اين تنها را متوقف كردن توطئه ها و تهديدهاي اين رژيم در اروپاست

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان

22 ژانويه 2019 (2 بهمن 1397)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا