سال ۱۳۹۷

اعتراف صالحي به دروغگويي و پنهانكاري در مذاكرات با 5+1 به دستورخامنه اي

ضرورت ايستادگي و قاطعيت جامعه جهاني در برابر 30 سال قانون شكني و فريبكاري فاشيسم ديني

علي اكبر صالحي رييس آژانس اتمي رژيم آخوندي روز دوم بهمن در يك اعتراف بي سابقه گفت رژيم آخوندي در مذاكرات اتمي با كشورهاي 5+1 در مورد سايت اراك دروغ گفته و بخشي از تجهيزات ممنوعه را پنهان كرده است.

وي در مصاحبه با تلويزيون حكومتي گفت «توی لوله های اینجا توی آن كالانداریهایی كه داشتیم، لوله هايي كه سوخت ها میره توی آن، ما مشابه آن لوله ها را هم خریده بودیم ولی من آن زمان نمیتوانستم اعلام بكنم فقط یك نفر در ایران میدانست، بالاترین مقام ارشد نظام (خامنه اي) كسی دیگه ای نمیدانست… حضرت آقا (خامنه اي) فرموده بودند كه مواظب باشید اینها بدعهد و بدقول هستند. خب ما بایستی با فراست و هوشمندی كارمان را انجام میدادیم یعنی علاوه بر اینكه پل های پشت سرمان را خراب نمیكردیم پل هم می ساختیم كه اگر قرار بود برگردیم سریعتر برگردیم.  یكسری لوله بود به قطر دو سه سانت به طول سه چهار متر … ما مشابه اون لوله ها را هم خریده بودیم به همان تعداد، اون لوله هارا گفتند تویش سیمان بریزید ما اون لوله ها را ریختیم… اما دیگه نگفته بودیم كه لوله های دیگه داریم چون اگر میگفتیم میگفتند آقا توی آن لوله ها هم بایستی (سيمان) بریزید… ما الان میرویم همان لوله ها را ( استفاده ميكنيم) الان ما داریم آن لوله ها را»( تلويزيون كانال 4 رژيم 2 بهمن).

اين اظهارات بخوبي نشان ميدهد كه بناي رژيم در مذاكرات اتمي بويژه مذاكرات با 5+1 بر دروغپردازي و پنهانكاري بوده و هدفي جز كسب فرصتهاي بيشتر براي دست يابي به بمب اتمي نداشته است. پنهان كردن تجهيزات غير مجاز در سايت اراك يكي از آخرين حلقات 30 سال فريبكاري ودروغگويي رژيم آخوندي در پروژه هاي اتمي است كه تحت نظر سردمداران رژيم بويژه خامنه اي و روحاني جريان داشته است. امري كه مقاومت ايران از سال 1370 مستمرا افشا كرده و نسبت به خطرات آن هشدار داده است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران بلافاصله بعد از توافق اتمي در 23 تير 1394 هشدار داد: اين توافق ”راه فريبكاري ملايان و دستيابي آنها به بمب اتمي را نمي بندد” و قبل از آن در 3 آذر 1392 بعد از توافق موقت اتمي با كشورهاي 1+5 گفت ”تبعيت اين رژيم از التزامات بين المللي، دقيقاً به ميزان قاطعيت و ايستادگي جامعه جهاني در برابر مطامع شوم و فريب كاريهاي ذاتي اين رژيم، بستگي دارد”.

خانم رجوي تاكيد كرد ”هرگونه سستي و تعلل و كوتاه آمدن از سوي جامعه بين المللي باعث مي شود كه خامنه اي بار ديگر با فريبكاري و تقلب به سمت توليد بمب اتمي پيش برود. رژيم ملايان هيچگاه فعاليتهاي اتمي خود را طبق معاهده منع گسترش تسليحات اتمي (NPT ) به‌طور داوطلبانه به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش نكرده و مقاومت ايران نخستين افشاگر تأسيسات پنهان و مخفي كاري هاي اتمي آن بوده است”.

روحاني، رييس جمهور ارتجاع در كتاب ”امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي” نوشت: ”در سال 1381 فعاليتها در فضايي آرام پيش ميرفت ولي به ناگاه مجاهدين با ترتيب دادن يك مصاحبه مطبوعاتي و وارد كردن اتهامات واهي سر وصداي زيادي به راه انداختند … نظر سازمان انرژي اتمي اين بود كه تاسيسات نطنز تكميل و سپس به آژانس اطلاع داده شود تا آنها در برابر عمل انجام شده قرار گيرند… در سال 1379 سازمان انرژي اتمي به مسؤلين قول داده بود تا پايان سال 1381 با به كار انداختن 54هزار سانتريفيوژ قادر خواهد بود 30 تن سوخت 3.5 درصد توليد كند”.

ساندي تلگراف 5 مارس 2006 افشاء كرد «حسن روحاني كه تا سال گذشته رياست مذاكرات با ترويكاي اروپايي را بعهده داشت در يك سخنراني خطاب به رهبران مذهبي و آكادميسنهاي رژيم فاش ساخت كه چگونه تهران وقت خريد و بعد از اينكه برنامه مخفي اتمي اش در سال 2002 توسط اپوزيسيون ايران افشاء گرديد سعي كرد كه غرب را فريب بدهد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4بهمن 1397(24ژانويه 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا