سال ۱۳۹۷

40 سال بعد از قيام عليه ديكتاتوري شاه، نوبت سقوط ملاها فرار رسيده است (مريم رجوي)

روز جمعه 8 فوريه، چند هزار ايراني در تظاهرات بزرگي در پاريس به مناسبت 40 امين سالگرد قيام مردم ايران بر عليه ديكتاتوري شاه برگزار شد شرکت کردند. در اين راهپيمايي كه از ميدان دانفر روشرو تا محوطه باز انوليد پاريس صورت گرفت، تظاهركنندگان با شعارهايي استمرار نقض حقوق بشر در ايران، اوجگيري توطئه هاي تروريستي رژيم، ادامه برنامه موشكي و اتمي رژيم را محكوم و از حركتهاي اجتماعي و اعتراضي مردم ايران عليه ديكتاتوري مذهبي ملاها حمايت نمودند.

در ابتدا پيام خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت خطاب به تظاهرات پخش شد كه در آن آمده بود: با سرنگونی دیکتاتوری فاسد و شکنجه‌گر شاه، وارثان حقیقی او خمینی و خامنه‌ای سربر داشتند و حالا نوبت سرنگوني ملاهاي حاكم  است. وي افزود ملت ما دوران تازه‌‌یی را آغاز کرده است. دوران تازه‌یی از نبرد برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی. از این رو انتظار دارد که جامعه جهاني این مبارزه – كه براي رهايي ايران و جهان از شر فاشيسم ديني است – را به‌ رسمیت بشناسند. در این خصوص دولت‌های غرب مسئولیت مضاعف برعهده دارند. زیرا به ‌ویژه در دو دهه گذشته با سياست مماشات در حفظ این رژیم نقش داشته‌اند.

خانم رجوي تاكيد كرد پایان قطعی بحران‌هاي منطقه در سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي است. این قلب راه حل مسأله ایران است و صلح و آرامش در منطقه و جهان است و بايد حق مردم ايران براي تغيير رژيم و استقرار دمكراسي به رسميت شناخته شود. وي بر ضرورت قرارگرفتن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها در ليست آمريكا و اتحاديه اروپا تاكيد كرد و خطاب به کسانی که هنوز در سیاست فرسوده مماشات با آخوندها درجا می‌زنند گفت چرا می‌خواهید رنج و خون مردم ایران و ملت‌های منطقه ادامه پیدا کند؟

وي نتيجه گيري كرد حرف ما این است که دست آخوندها را از برنامه موشکی و از هرگونه تسلیحات و امکانات قطع کنید. مردم و مقاومت ایران نميخواهند این رژیم نه یک فشنگ در  دست داشته باشد،‌ نه یک بشکه نفت بفروشد، و نه یک دلار از دارایی ملت ایران را براي سركوب و تروريسم خرج کند.

اين گردهمايي مورد حمايت تعداد زيادي از جوامع ايراني در اروپا، سازمانهاي حقوق بشري و سنديكاها و كميته هاي پارلماني و شهرداراني از مناطق پاريس و شهرهاي ايل دو فرانس بود. در ميان شخصيتهايي كه در ابتداي برنامه سخنراني كردند ميتوان از شخصيتهاي زير نام برد: ژيلبر ميتران رئيس بنياد فرانس ليبرته-دانيل ميتران، ميشل دو ووكولور نماينده مجلس و رئيس كميته پارلماني براي ايران دمكراتيك، سيد احمد غزالي نخست وزير سابق الجزائر، آلخو ويدال كوادراس معاون سابق پارلمان اروپا و رئيس درجستجوي عدالت، جورج صبرا از شخصيتهاي برجسته اپوزيسيون سوريه، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه يك پاريس، ژرار لوتون از سنديكاي معلمين فرانسه، ژان پير ميشل پارلمانتر افتخاري و بنيانگذار كميته فرانسوي براي ايران دمكراتيك، فرانسوا كلكومبه رئيس بنياد مطالعات براي خاورميانه و پير برسي رئيس حقوق بشر نوين.

ژيلبر ميتران از جمله در سخنراني خود به گزارش عفو بين الملل كه سال 2018 را در ايران سال شرم آور خواند اشاره كرد كه طبق آن هفت هزار نفر به‌خاطر اعتراض علیه رژیم در یک سال گذشته، دستگیر شده‌اند. وي در ادامه سخنان خود نتيجه گرفت كه در مقابل ملاها يك آلترناتيو وجود دارد و آن مقاومت ايران است.

اقای آلخوویدال کوآدراس گفت من به اتحاديه اروپا فراخوان ميدهم كه در مقابل اين رژيم مذهبي تروريست و بي آينده قاطع باشد، اتحاديه اروپا بايد بر سياست هاي مماشات خود پايان بدهد و به جاي حمايت از رژيم اخوندها از اپوزيسيون آن حمايت كند. مماشات فقط ملاهاي ايران را تشويق به ادامه جنايت در ايران و تروريزم در دنيا ميكند، اتحاديه اروپا بايد تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در ليست سياه بگذارد.

خانم میشل دوووکولور گفت که امروز من با شما هستم تا شهادت بدهم كه به عنوان نماينده، برايم وضعيت حقوق بشري كه مردم ايران دارند بسيار تاسف بار است، و اميدوارم امسال سال آخري باشد كه شما اين رنج ها را متحمل ميشويد.

سناتور ميشل در قسمتی از سخنان خود گفت من ميخواهم به دولت خودمان، به دولت هاي اروپايي فراخوان بدهم، اقاي لودريان و خانم موگريني، از مقاومت ايران نهراسيد، چشمان و گوش هاي خود را باز كنيد، يا بهتر، شرافتي كه استاتوي اروپا به شما ميدهد، شرافت اروپاييان را باز پس بگيريد، از مقاومت ايران حمايت كنيد.

اين تظاهرات پر شور كه با ريتم طبلها و شعارهاي پر شور حركت ميكرد و ابهت بسيار زيادي داشت حاكي از سرزندگي روحيه مقاومت در ميان ايرانيان و تظاهركنندگان شركت كننده بود. آنها صداي مردم ايران را كه طي يك سال گذشته دمي از تظاهرات و اعتصاب نايستاده اند بازتاب ميكردند.

در پايان راهپيمايي قطعنامه پاياني تظاهرات خوانده شد كه در آن ضمن محكوم كردن اقدامات تروريستي ملاها عليه مخالفين در اروپا، ادامه برنامه موشكي و هسته اي خطرناك رژيم، ادامه سركوب و كشتار در ايران و در جنگهاي منطقه اي، از جامعه بين المللي خواستار قاطعيت در مقابل رژيم و  برسميت شناختن حق مردم و مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم آخوندي گرديدند. 

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۹ بهمن 1397(۸ فوریه 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا