سال ۱۳۹۷

اعتراف بي سابقه يكي از سردمداران رژيم مبني بر كسب دانش ساختن بمب اتمي

فريبكاري و پنهانكاري در پروژه هاي اتمي بخصوص در ابعاد احتمالي نظامي ادامه دارد

آخوند احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان آخوندها، امام جمعه تهران و از نزديكان خامنه اي در سخناني در مشهد اعتراف كرد: «فرمول ساختن بمب اتم را داریم» و «داشتن انرژی هسته ای را برای خود حیاتی می دانیم». (ایرنا – ۲۰بهمن ۱۳۹۷) این در حالی است که مقامات رژیم آخوندی حاکم بر ایران همیشه تلاش براي كسب دانش ساختن بمب اتمي و تلاش براي ساخت بمب اتمی را قويا تكذيب كرده بودند. اين بخوبي نشان ميدهد كه رژيم آخوندي همواره درباره ”ابعاد احتمالي نظامي“ PMD پنهانسازي كرده و به آن ادامه ميدهد.

سه هفته پيش علي اكبر صالحي رييس آژانس اتمي رژيم آخوندي نيز اذعان كرد در مذاكرات اتمي با كشورهاي 5+1 در مورد سايت اراك دروغ گفته و بدستور خامنه‌اي بخشي از تجهيزات ممنوعه‌اي را كه خريداري كرده بودند پنهان كرده است ( تلويزيون كانال4 رژيم 2بهمن).

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران، در آوريل2017 در كنفرانسي در واشنگتن ادامه فعاليت سازمان سپند، ارگاني در وزارت دفاع رژيم كه روي ساختن سلاح اتمي كار ميكند را فاش كرد و تأكيد نمود فعاليت اين ارگان در مركزي بنام پژوهشكده پارچين گسترش يافته است.

دروغگويي آشكار در PMD و پنهان سازي تجهيزات غيرمجاز در سايت اراك بخشي از 30سال فريبكاري رژيم آخوندي در پروژه هاي اتمي است كه تحت نظر سردمداران رژيم بويژه خامنه‌اي و روحاني جريان داشته است. امري كه مقاومت ايران از سال1370 مستمرا افشا كرده و نسبت به خطرات آن هشدار داده است. بناي رژيم در مذاكرات اتمي بويژه با 5+1 بر دروغپردازي و پنهانكاري بوده و هدفي جز كسب فرصتهاي بيشتر براي دستيابي به بمب اتمي نداشته است.

روحاني در كتابي بنام ”امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي“ نوشت: «رژيم ايران ميخواسته است جهان را ”در برابر عمل انجام شده قرار دهد“ و تا پايان سال1381  ”54هزار سانتريفيوژ“ براه انداخته و سالانه ”30تن سوخت 3.5درصد توليد كند“ اما ”به ناگاه مجاهدين با ترتيب دادن يك مصاحبه مطبوعاتي“ و اعلام سايتهاي نطنز و اراك و ”وارد كردن اتهامات واهي سر و صداي زيادي به راه انداختند“. وي در سال2006 اعتراف كرد كه در مذاكرات با ترويكاي اروپايي ”چگونه وقت خريد و بعد از اينكه برنامه مخفي اتميش در سال2002 توسط اپوزيسيون ايران افشاء گرديد سعي كرد كه غرب را فريب بدهد“» (ساندي تلگراف 5 مارس 2006).

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23بهمن 1397(12فوريه2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا