سال ۱۳۹۸

تجمع كارگران نيشكر هفته‌تپه در اعتراض به اخراج گروهي از كارگران

روز چهارشنبه سوم مهر 1398کارگران نیشکر هفت‌تپه برای سومین روز پیاپی، با وجود تدابير سركوبگرانه و تهديدهاي مكرر کارگزاران رژیم، در اعتراض به اخراج جمعي شماري از كارگران دست به تجمع زدند. آنها خواهان بازگشت بي قيد و شرط تمامی کارگران به کار میباشند. آنها در پلاكاردهايي كه در دست دارند «هرگونه تعرض و دست درازی به حقوق کارگران» را به شدت محکوم کرده بودند.

روز يكشنبه 31 شهريور مدير امور اداري نيشكر هفته تپه با انتشار يك نامه به قرارداد شماري از كارگران پايان داد و آنها را اخراج نمود.

روز سه‌شنبه دوم مهر 1398 نيز کارگران مجتمع پتروشیمی فارابی بندر ماهشهر در اعتراض به تضييع حقوقشان تجمع کرده و خواستار طبقه بندی مشاغل شدند.

مقاومت ايران عموم سنديكاها، اتحاديه‌ها كارگري و مدافعان حقوق كارگران را به محكوم كردن سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي و حمايت از حقوق كارگران فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

چهارم مهر1398 (26سپتامبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا