سال ۱۳۹۸

اعتراض كارگران آذرآب اراك و يورش نيروهاي سركوبگر و پرتاب گاز اشك آور

اروز دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸، کارگران کارخانه آذرآب اراک به‌رغم اقدامات سركوبگرانه رژيم آخوندي براي سيزدهمين روز متوالي در مقابل كارخانه تجمع كرده و دست به اعتراض زدند. آنها خواهان آزادي كارگراني كه روز يكشنبه دستگير شده بودند، گرديدند. امروز خانواده كارگران دستگير شده نيز به تجمع اعتراضي كارگران پيوسته بودند.

اعتراضات امروز در حالي بود كه نيروهاي سركوبگر براي جلوگيري از ادامه و گسترش اعتراضات كارگران، كارخانه را تعطيل و  انبوه مزدوران يگان ويژه ضدشورش و نيروي انتظامي را به محل گسيل كرده بودند

نيروهاي  سركوبگر به كارگران و خانواده‌هاي كارگران دستگير شده حمله ور شده و با شليك گاز اشك آور و ضرب و شتم معترضان، تلاش كردند آنها را متفرق كنند.  كارگران با روشن كردن آتش و پرتاب سنگ به دفاع از خود پرداختند.

روز يكشنبه نيز ماموران رژیم با با شكستن دوربين هاي مداربسته كارخانه و با شليك گاز اشك آور، كارگران را مجبور به خروج از كارخانه كرده و آنرا تعطيل اعلام كردند.  

روز گذشته خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران به كارگران شجاع و مقاوم آذرآب اراك درود فرستاد و از عموم مردم اراک بخصوص جوانان شورشگر خواست به پشتيباني از کارگران معترض برخيزند. وي سازمان بين المللي كار و سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري و عموم مدافعان حقوق كارگران را به محكوم كردن سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي و حمايت از حقوق كارگران ايران فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۹مهر ۱۳۹۸ (۲۱ اكتبر۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا