کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

رئيس پليس آلباني شبكه تروريستي آخوندها عليه مجاهدين را افشا ميكند

ضرورت نامگذاري تروريستي اطلاعات و سپاه پاسداران و محاكمه و اخراج مزدوران آنها از كشورهاي اروپايي

چهارشنبه اول آبان 1398 (23 اكتبر 2019) مدير كل پليس آلباني از كشف يك شبكه ترويستي رژيم آخوندي در آلباني خبر داد كه هدف آن انجام حملات بر روي جنبش اپوزيسيون ايران (مجاهدين خلق) بود. اين شبكه تروريستي اخیراً توسط نهادهای امنیتی آلبانی کشف شده است.

این شبكه علاوه بر سایر اقدامات جاسوسي و تروريستي، در مارس 2018 دست اندركار طرح حمله تروريستي به گردهمايي مجاهدين در جشن نوروز 1397 بوده است. حمله اي كه در آخرين مراحل عملياتي كشف و خنثي شد و مدير كل پليس در كنفرانس امروز جزييات جديدي از آن ارائه كرد. 

در گردهمايي نوروزي علاوه بر خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، شهردار رودي جولياني و شخصيتهاي اروپايي و آمريكايي و همچنين مسئولين سازمان مجاهدين خلق ايران شركت داشتند.

مديرکل پليس اعلام کرد اين حمله از داخل ايران توسط يكي از سركردگان نيروي قدس با نام مستعار پيمان هدايت ميشد. وي افزود بريده مزدوري بنام عليرضا نقاش زاده متولد 1974 با يك پاسپورت اطريشي بنام اروين آرام كه خود را از «اعضاي سابق مجاهدين» معرفي ميكرد در اين عمليات تروريستي دست داشته است.

همين سركرده نيروي قدس شمار ديگر از بريده مزدوران را در كشورهاي اروپايي براي عمليات جاسوسي و تروريستي عليه مقاومت ايران تأمين و مديريت ميكند.

عليرضا نقاش زاده كه توسط نيروي قدس اجير شده بود، به بهانه ديدار مادرش طاهره زارنجي و بردن وي از آلباني، به اين كشور سفر ميكرد و به جمع آوري اطلاعات لازم براي اين عمليات جنايتكارانه تروريستي مي پرداخت.

اسدالله اسدي ديپلمات تروريست بمب گذار كه در جريان حمله تروريستي به گردهمايي ايرانيان در پاريس در ژوئن 2018 دستگير شد، دبيرسوم سفارت رژيم در اطريش بود. وي 16ماه است كه در زندان بسر مي برد.

به گفته مدير پليس آلباني، نيروي تروريستي قدس علاوه بر عوامل ايراني خود، باندهاي جنايات سازمان يافته در تركيه را براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين بخدمت ميگيرد. در همين رابطه عبدالخالق ملك زاده (با نام مستعار فرهاد ) يك مأمور عملياتي نيروي قدس به طور مداوم با عبدالسلام تورگوت يک جنايتكار حرفه اي شناخته شده در تركيه در تماس بود.

عبدالخالق ملك زاده اهل سراوان، مديرعامل اخراجي شركت تعاوني قير سبز در چابهار از مأموران وزارت اطلاعات مأمور به خدمت در مالزي و سپس مسقط و بعد از آن تركيه در پوشش شركت پتروپارس است.

شايان يادآوري است كه در ماه مارس 2018 دو تروريست رژيم آخوندي براي بمب‌گذاري و ايجاد انفجار در مراسم نوروزي مجاهدين در پوش خبرنگار از تركيه به آلباني رفتند اما در حال عكس برداشتن از محل دستگير شدند.

به موازات اعزام ماموران رژيم ايران و بريده مزدوراني مانند عليرضا نقاش زاده، چند تن از افراد باند عبدالسلام تورگوت نيز براي اجراي عمليات تروريستي به آلباني اعزام شدند. 

به گفته مدير پليس آلباني، عبدالسلام تورگوت در سال 2011 در آلباني به اتهام قاچاق يک تن هروئين به زندان افتاده بود، اما توانست با يک پاسپورت قلابي فرار کند. وي بخاطر قاچاق مواد مخدر در آذربايجان و ترکيه نيز به زندان افتاده است.

از سوي ديگر رژيم آخوندي ناتوان از مقابله با خيزشهاي مردمي و فعاليتهاي فزاينده جوانان و كانونهاي شورشي،با گسيل  مزدورانش به سفارتهاي آلباني در كشورهاي مختلف، بيهوده و احمقانه بر طبل شيطان سازي مي‌كوبد. اينجا ديگر آه و اشك و ناله و بر سر و رو كوبيدن بخاطر عمليات مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ايران، جايگزين قدرت نمايي پوشالي سپاه و اطلاعات آخوندها ميشود. 

در هر حال و با هر ترفندي، هدف اصلي اطلاعات و سپاه تروريستي از شيطان سازي و جاسوسي و تروريسم همچنانكه سرويسهاي امنيتي از جمله در  آلمان و هلند بارها اعلام كرده اند، سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران است.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا از عموم هموطنان در كشورهاي اروپايي ميخواهد هرگونه اطلاعات در باره مزدوران رژيم را به اطلاع پليس برسانند.

در بيانيه 29 آوريل 1997 اتحاديه اروپا تصريح شده است كه «كادر اطلاعاتي» رژيم بايد از اروپا اخراج گردد و تضمين شود كه «ويزا براي ايرانيان مرتبط با دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي صادر نميشود.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم بار ديگر تأكيد ميكند :

-مأموران و مزدوران اطلاعات و سپاه و نيروي تروريستي قدس بايد محاكمه و مجازات و از خاك اروپا اخراج شوند.

-وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بايد در ليست تروريستي اتحاديه اروپا قرار گيرند.

– سفارتها و نمايندگيهاي اين رژيم كه مراكز ترور و جاسوسي هستند بايد تعطيل شوند.

 

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

اول آبان 1398 (23 اكتبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا