سال ۱۳۹۸

اعتراض عليه افزايش قيمت بنزين – شماره 2، گسترش تظاهرات عليه افزايش قيمت بنزين به شهرهاي مختلف كشور

شامگاه امروز شهرهاي مختلف ايران شاهد موجي از اعتراضات مردمي در اعتراض به سه برابر شدن قيمت بنزين بود

اهواز و بيشتر شهرهاي خوزستان صحنه تظاهرات اعتراضي بود. در اهواز نيروي سركوبگر انتظامي به مردم معترض حمله ور شده و شيشه هاي شماري از خودروهاي آنان را خرد كرد. اما جوانان اهواز یباآنهادرگیرشده و بهنگام حمله نيروهاي سرکوبگر، دستجمعی رویآسفالت خیابان نشستند وباعث عقب‌نشینی آنهاشدند. آنان همچنين اتوبان ملاثانی را مسدود كردند. آنها همچنين شعار مي دادند، «سوریه رارهاکن، فکری به حال ماکن»، «نترسیدنترسید،ماهمه باهم هستیم».

شامگاه امروز، مردم مشهد در بزرگراه وکیل آباد تجمع بزرگی بپاكردند وبا خاموش کردن خودروهایشان بزرگراه را مسدود کردند.مردم شعار مي دادند، «ديكتاتور حيا كن، مملكتو رها كن»، «روحاني حيا كن، مملكتو رها كن»، «مرگ بر روحاني». آنها همچنين تراكتهايي را در دست داشتند كه بر روی آن نوشته شده بود: «دیگر بنزین نخواهم زد، یک دست صدا ندارد». 

در هشتگرد كرج نيز مردم در اعتراض به افزايش قيمت بنزین با خودروهایشان به خیابان‌ها آمدند و دست به اعتراض زدند. تظاهرات مشابهي در شیراز، کرج و سیرجان جريان داشت.

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، بادرودبه مردم غيور مشهد شیراز، کرج، سیرجان، اهواز و ديگر شهرها که درمقابل رژيم فاسد و تبهكار آخوندي به ‌پاخاسته اند، ازعموم جوانان خواست به حمايت از تظاهركنندگان قيام كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

24 آبان 1398 (15 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا