سال ۱۳۹۸

جوانان قيام آفرين با يورش پاسداران مقابله و مراكز سركوب و غارت را به آتش ميكشند

 قيام ايران – شماره 8

جوانان قيام آفرين با يورش پاسداران مقابله و مراكز سركوب و غارت را به آتش ميكشند  

مردم و جوانان قيام آفرين در شهرهاي مختلف ضمن مقابله با تهاجم پاسداران، مراكز سركوب و چپاول حكومتي مانند مراكز بسيح و بانكهاي

دولتي و خودروهاي نيروهاي سركوبگر را به آتش كشيده اند.

در كرج، يك مركز پليس راهنمايي و تمامي خودروهاي مستقر در آن و 15 بانك به آتش كشيده شدند. در عظميه كرج، رانندگان با متوقف كردن خودروهاي خود مسير ها را مسدود كردند. آنها شعار مي دادند، « فشار شکسته ما رو، می شکنیم این فشارو»، «ایرانی بسه دیگه، غیرتتو نشون بده» و «روحاني حيا كن، جيب ما را رهاكن».  مردم همچنين پمپ بنزين طالقاني را به آتش كشيدند.

در تهران، مردم پاساژها و مغازه هاي امين حضور را در همبستگي با قيام كنندگان بستند. در رباط كريم، در جنوب تهران، مردم پمپ بنزين قائم را به آتش كشيدند. در تهران پارس، جوانان در ميدان پروين، يك بانك حكومتي را آتش زدند.

در شهرك قدس تهران، فرمانداري چندين بانك و ساختمان دولتي به آتش كشيده شد. نیروهای امنیتی مضطرب هستند

در سلطان آباد، مردم خشمگين شهرداري اين شهر و يك بانك دولتي را به آتش كشيده و جاده ساوه – سلطان آباد را بستند.  در ملارد  بانك ملت در خيابان كاشاني اين شهر به آتش كشيده شد.

در شيراز،  مردم پاسگاه گلدشت معالي آباد را به آتش كشيده و با خالي كردن يك كاميون سيمان در اتوبان متنهي به اين شهر، آنرا مسدود كردند.

در سنندج، مردم با شعار «نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم»، دست به تظاهرات زدند. در تبريز نيز درگيريهاي گسترده بين جوانان شورشي و نيروهاي سركوبگر در جريان است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25 آبان 2019 (16 نوامبر 2019)

  

 

 

 

                                                                                                                                                        

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا