سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 56 . انتشار اسامي 16 تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران

فراخوان به ملل متحدبراي تعيين يك هيأت حقيقت ياب و بازديد از بازداشت شدگان

سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي 16 تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران را اعلام كرد.به اين ترتيب تا كنون اسامي 520 تن از شهيدان سرفراز قيام منتشر شده است.سازمان مجاهدين بيش از 1500 تن از شهيدان قيام ايران را در استانهاي مختلف كشور ثبت كردهاست. شمار شهيدان در استان تهران حداقل 400، در كرمانشاه حداقل 320 ، در فارس حداقل 270، در خوزستان حداقل 240، در اصفهان حداقل 120 و در البرز (كرج) حداقل 100 تن مي باشد.

رژيم آخوندي در وحشت از عواقب جنايت بزرگ عليه بشريت با تمام قوا تلاش مي كند شمار شهيدان و اسامي آنها و شمار زندانيان را مخفي نگاه دارد.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، با تأكيد بر اين كهاين كشتار با هر معياري يك جنايت بزرگ عليه بشريت محسوب ميشود، شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپا را به اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان فراخواند و بار ديگر از ملل متحد خواستار تشكيل يك هيات حقيقت ياببراي تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ و بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان گرديد.

اسامي 16 شهيد ديگر قيام:

 1. تهران پدرام شجاعي
 2. تهران علي شيرمحمدي
 3. تهران رامين دانا
 4. تهران مهدي كار كايي
 5. تهران مجيد ملكي
 6. تهران مجيد غيب الهي      
 7. شهريار-تهران محمد عكاس
 8. شهريار-تهران سليمان رضايي
 9. شهريار-تهران …داداشي
 10. شهريار-تهران …حبيبي
 11. ملاردتهران مهرزاد رضايي
 12. خوزستان ايمان موسوي
 13. شيراز مرتضي محمد زادگان         
 14. سنندج ارشاد رحمانيان  
 15. كرج بيتا خدادادي    
 16. خرم آباد ارشيا پيروزي

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

26 آذر 1398(17دسامبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا