سال ۱۳۹۸

ايران – نمايش انتخابات، شماره 8 .تحريم كامل نمايش انتخابات و سردرگمي و تناقض گويي سركردگان رژيم در اعلام آمارهاي مجعول

گزارشهاي دريافتي از هزاران حوزه اخذ رأي در 31 استان كشور،حاكي از تحريم فراگير و بي اعتنايي كامل مردم ايران به خيمه شب بازي انتخابات بود به نحوي كه سركردگان رژيم در رقم سازي و اعلام آمارهاي مجعول و ساختگي دچار تناقض گويي و سردرگمي شدند.آخوند علوي،وزير اطلاعات رژيم، كه 9 ساعت بعد از شروع رأي گيري از ستاد انتخابات بازديد مي كرد، گفت: «امیدوارم  با حضور مردم در ساعات آخر رآی گیری، آمار شرکت کنندگان به نرم قابل قبولی برسد».

جمال عرف، رييس ستاد انتخابات رژيم،تعداد شركت كنندگان را تا ساعت 3 بعد از ظهر يعني 7 ساعت پس از شروع رآي گيري با چند برابر كردن، 11 ميليون يعني 19 درصد دارندگانحق رآي اعلام كرد. استانداري تهران در اواسط روز تعداد شركت كنندگان در استان تهران را 500 هزاريعني 5 درصد واجدان حق رآي اعلام كرده بود. بعد از ظهر امروز وقتي از استاندار تهران در مورد ميزان شركت كنندگان سوال شد، پاسخ داد ميزان شركت كنندگان بطور سراسري و فقط توسط وزير كشور و فردا اعلام خواهد شد.

ساعت 18حسين سيستاني، فرماندار اصفهان شمار شركت كنندگان در انتخابات اين شهر را 320 هزار، يعني حدود20 درصد،اعلام كرد. بسياري از حوزه ها در گزارشهاي خود به وزارت كشور اعلام كردند ميزان مشاركت كمتر از نصف 1394 است و اكثريت قريب به اتفاق جوانان مشاركت نكرده اند.

از سوي ديگر صحنه هاي تلويزيون رژيم از شعبه هاي اخذ راي بخوبي مبين كسادي بازار انتخابات بود و براي لاپوشاني اين تحريم روي حوزه هايي متمركز بود كه براي بازديد خبرنگاران خارجي در نظر گرفته شده بودند.اما معدود خبرنگاران خارجي كه به همين مراكز از قبل ترتيب داده شده و «پر رونق» برده شده بودند، ميزان مشاركت را كمتر از گذشته توصيف كردند. فيلمهاي يك تلويزيونخارجي از حسينه ارشاد كه همواره براي خبرنگاران خارجي آرايش داده ميشود، نشان مي داد كه در عرض يك ساعت در اين شعبهفقط 33 نفر راي دادند.

در بسياري از شهرها پاسداران از عكس برداري و فيلم گرفتن از حوزه هاي راي جلوگيري مي كردند تا خالي بودن آنها را پنهان كنند. در بسياري از شعبه ها بسيجيان و پاسداران علنا دو يا سه بار راي ميدادند. خريد رآي در حوزه ها يك امر كاملا رايج و عادي بود. قيمت هر رآي بين 50 هزار تا 400 هزار تومان متغير بود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

دوم اسفند 398 (21 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا