سال ۱۳۹۸

ايران: نمايش انتخابات، شماره 9 .ابعاد بيسابقه تحريم، سردرگمي رژيم در رقم سازي و به تاخير انداختن اعلام ميزان مشاركت

پاسداران و مسئولان چهار دهه كشتار، تروريسم و جنگ افروزي در مجلس جديد ارتجاع

« ميزان مشاركت در نمايش انتخابات بحدي پايين بوده است كه برغم تقلبهاي نجومي، رژيم براي رقم سازي در اتاق تجميع دچار سردرگمي شده و پس از گذشت 24 ساعت از بستن صندوقهاي راي هنوز نتوانسته است ميزان مشاركت را اعلام كند.

با اينحال انتشار اخبار غير رسمي از ميزان مشاركت در برخي از مناطق از ابعاد بيسابقه تحريم خبر ميدهد. خبرگزاري فارس سپاه پاسداران شمار رأي دهندگان در تهران را به نقل از مقامات وزارت كشور يك ميليون و نهصدهزار تن اعلام كرد. به اين ترتيب بعد از همه رقم سازيها و ضريب زدنها ميزان مشاركت كمتر از 20درصد از آب در آمده است. رژيم در انتشار آمار شهرهاي مختلف از اعلام ميزان آراء سفيد و يا باطله كه بنا به گزارشها در برخي از حوزه ها به 10 درصد آراء ماخوذه ميرسد خوداري ميكند.

خبرنگاران خارجي كه بصورت محدود و دست چين شده به شعبه هاي از پيش آماده شده رفتند، بر بايكوت اين نمايش تاكيد كرده و گزارش كردند «در بسياري از شعبه هاي راي گيري تعداد كمي براي راي دادن آمده بودند. اين مبين سرخوردگي و بي اعتمادي عميق ايرانيان در سطح گسترده» به رژيم مي باشد.

اين در حالي است كه خامنه اي، روحاني، لاريجاني، ظريف، فرماندهان سپاه و ارتش و ائمه جمعه به دفعات مشاركت در انتخابات را «وظيفه شرعي»، «امتحان الهي»، «جهاد عمومی»، «عبادت»، «واجب تر از نماز و روزه»، «بيمه كننده اقتدار كشور»، «مایه آبروی نظام»، «تضمين امنيت نظام»، «سیلی محکم دیگری به آمریکا» و «شكست سياست فشار حداكثري» توصيف كرده و هشدار داده بودند عدم مشاركت به معني «همراهي با دشمن و خيانت»، «مسلمان نبودن» و زمينه سازي براي «عمليات تخريبي مجاهدين» است.

80 درصد كساني كه از شعبده بازي آخوندها به مجلس ارتجاع راه يافته يا به دور دوم ميروند، به باند خامنه اي تعلق دارند. آنها پاسداران و جنايتكاراني هستند كه طي چهار دهه در سركوب و صدور تروريسم و جنگ افروزي بيشترين نقش را داشته اند. پاسدار سرتيپ محمد باقر قاليباف، اولين نفر ليست تهران كه براي رياست مجلس خيزبرداشته، پيش از اين به عنوان يكي از سركردگان سپاه در جنگ ضد ميهني، سركرده نيروي هوايي سپاه و نيروي سركوبگر انتظامي، شهردار تهران و … همواره از بالاترين مسئولان شكنجه و اعدام و تروريسم و جنگ افروزي و همچنين دزدي و چپاول بوده است. وي به اعتراف خودش از ابتدا در كشتار مجاهدين و جوانان معترض و در قيامهايي مانند قيام 1378شركت فعال داشته است. او به عنوان يكي از مسئولان جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت بايد در برابر عدالت قرار گيرد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

سوم اسفند 1398 (22 فوريه 2020)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا