کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم : وحشت نیروهای سرکوبگر از فعالیت کانونهای شورشی و به آتش كشيدن تصاوير منحوس در سالمرگ خمینی

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران منتشر ميكند

در حوزه استحفاظی بخصوص با رویکرد حفاظت فیزیکی از مقرها و از جمله اماکن طبقه بندی شده، حتماً موارد را در دستور کارقرار بدهيد،به صورت ویژه با توجه به تهدیدات صورت گرفته از گروهكهاي معاند در بحث ايجاد حريق در اماکن دولتی ، اماکن نظامی و تصویربرداری از اینگونه اقدامات هنجارشکنانه با توجه به سوابقی که در سنوات قبل داشتیم

خودروهای عبوری، راکبین موتورسیکلت‌های عبوری را زیر نظر بگیرند

تحركات واقدامات و هر گونه رفتار مشکوک از سوی افراد مظنون و مشکوک را حتماً به دقت مورد رصد قرار بدهند

پليسهاي تخصصي گشت مضاعف داشته باشند

وحشت نيروهاي سركوبگر ولايت فقيه از كانونهاي شورشي و روي آوردن جوانان دلير ميهن به نبرد بي‌امان براي شكستن جو سركوب و خفقان در سالمرگ دجال به اوج رسيد. همزمان دستگيريهاي زيادي در تهران و شهرستانها جريان دارد كه حاكي از ترس رژيم از سر باز كردن قيامها در بحبوحة كرونا در اين ايام است.

كميسيون امنيت و ضدتروريسم شمه‌اي از دستورات و مكالمات ستاد فرماندهي نيروي سركوبگر انتظامي در غرب تهران بزرگ را به اطلاع هموطنان مي‌رساند:

«به کوپها[كلانتريها و پاسگاهها] عواملی که در سطح حوزه فعال هستند در حوزه استحفاظی بخصوص با رویکرد حفاظت فیزیکی از مقرها و از جمله اماکن طبقه بندی شده، حتما مواردرا در دستور کار (قرار بدهيد)به صورت ویژه با توجه به تهدیدات صورت گرفتهاز گروهک های معاند در بحث ایجاد حریق، دربحث ايجاد حريق  در اماکن دولتی، اماکن  نظامی، تصویربرداری از اینگونه اقدامات هنجارشکنانه  و سایر تحرکاتی  را که متصور هست، تهدیدات و تحرکاتی را که متصور است، با توجه به سوابقی که در سنوات قبل داشتیم آقایان را هوشیار کنید (در) سطح حوزه فعال باشند…

-و خودروهای  عبوری، راکبین موتورسیکلت های عبوری را زیر نظر بگیرند…

-تحركات واقدامات و هر گونه رفتار مشکوک از سوی  افراد مظنون و مشکوک را حتماً به دقت مورد رصد قرار بدهند و البته کسب اطلاعاتی که بایستی رده‌هایتخصصی در دستور کار داشته باشند، حتماً در دستور کار قرار بگیرد، ۴-۱۷ [پست و تورهاي ايست و بازرسی] که ابلاغ شده از ساعت ۱۰ تا ۱۲ بایستی اجراء بشود را پیگیری کنید…

-ابلاغ شده (به) پليسهاي تخصصي گشت مضاعف داشته باشند.حتماً پیگیری لازم را در این خصوص داشته باشید و نظارت نسبت به واحد های گشتی حتماً مورد انجام قرار بگیرد.

-شماره نامه ای هم که  از رده  متناظر  ابلاغ شده ۵۱۵ است،بفرمایید سه رقم آخر از  شماره نامه ۵۱۵ است،  ۵۱۵/۴۸ بفرمایید تعیین ثبت سابقه حتماً شماره نامه هم درج بشود داخلسوابق.

– ممنون و متشکر زحمت هم بکشید هرگونه خبر مهمدر این خصوص را سریعاً به موقعیت ستاد اطلاع بدهید».

شوراي ملي مقاومت

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

15 خرداد 1399 (4 ژوئن 2020)

ا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا