کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

وكميسيون امنيت و ضد تروريسم : وقتی کفگیر ولایت در تنگنای محکومیت به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت به ته دیگ می خورد

وقتی کفگیر ولایت در تنگنای محکومیت
به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت به ته دیگ می خورد

همزمان با انتقال دادگاه سوئد به آلباني براي استماع شماري از شاكيان و شاهدان پروندة دژخيم حميد نوري و قتل‌عام ۶۷، وزارت اطلاعات آخوندها در يك تلاش رسواي «چند وجهي» به تكرار شيطان‌سازي‌هاي زنگ‌زده عليه مجاهدين روي آورده است.

در ۲۲ مهر هومريش خبرنگار معلوم‌الحال از شبكة «خبرنگاران دوست» آخوندها كه قبلاً در دادگاه آلمان به خاطر افترائاتش در اشپيگل محكوم شده بود، با ۳۰ سؤال مبتذل از نمايندگي شورا در آلمان در مورد فرستادن «اجباري» نوجوانان در سه دهة پيش به قرارگاه اشرف نزد مجاهدين، اين بار به عنوان خبرنگار هفته‌نامه ديسايت به ميدان فرستاده شد. فهرست طولاني جواب‌هاي مجاهدين و نمايندگي شورا در آلمان و كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت و كميته آلماني دوستان ايران آزاد در ذيل اطلاعية حاضر درج شده اما ديسايت حتي يكي از آنها را منعكس نكرده است. اين جوابها تماماً از روز ۲۳ مهر ۱۴۰۰ بر روي سايت آلماني كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در دسترس عموم قرار گرفته است.

مقالة سفارش داده شده به هومريش، با همان الگوهاي لو رفتة پيشين كه در دادگاههاي آلمان محكوم شدند، در روز ۶ آبان در «سايت مگزين» منتشر شد اما به رغم همه خرج و مخارج و آب و رنگ مصرف شده، هيچ توجهي در محافل سياسي آلمان بر نيانگيخت. از اين رو سفارش دهنده اصلي آن يعني وزارت بدنام اطلاعات پرده را کنار زد و با بسيج مزدورانش ترجمه فارسي آن اراجيف را در سايت‌ها و حساب‌هاي اينترنتي مأموران پيشاني سياه از قبيل خدابنده، كريم حقي، ايرج مصداقي، سعيد بهبهاني، سيامك نادري، علي اكبر راستگو و قهرمان حيدري (با نام مستعار حنيف حيدرنژاد) منتشر كرد. به نظر مي‌رسد كه وزارت بدنام از غلط كرده‌اش در فرستادن دژخيم حميدنوري به سوئد پشيمان شده و به سوژه‌هاي ديگر رو آورده است. سردژخيم مقيسه به صراحت و با صداي خودش قبل از سفر نوري به سوئد گفته بود كه او اين بار دستگير خواهد شد (اطلاعيه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت ايران).

به خيال خام اطلاعات آخوندها، در بحبوحة قتل‌عام و جنبش دادخواهي، يكي ديگر از فوائد چندوجهي فرستادن اجباري كودكان به جنگ توسط مجاهدين، تحت الشعاع قرار دادن اعزام ۴۴۰ هزار دانش‌آموز بر روي ميدان‌هاي مين در جنگ ضدميهني هم هست.

هومريش كه تجارب تلخ محكوميت قبلي در دادگاه آلمان را با نقل قولهاي گرد و پت و پهن از تكذيب‌هاي مقاومت ايران به كار گرفته تا جايي براي شكايت باقي نگذارد و بتواند ادعا كند كه تكذيب‌ها را هم منعكس كرده است، همان «خبرنگار دوست» و «دست آموز» ولایت، در سالهاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در تهران به عنوان «طلبه الهیات آخوندی» است كه عکسهایش با مقنعه زنان بسيجي از اين پيشتر در اشپيگل منتشر شده است.

عكسهاي هومريش با مأموران شناخته شده وزارت اطلاعات در آلباني از جمله با مزدور حسن حيراني نيز به روشني گویای سوابق و مأموریتهای قبلي او علیه مجاهدین است .

فهرست برخي از جوابهايي كه ديسايت تاكنون از انتشار آنها اجتناب كرده است :
۱- اطلاعيه نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان تحت عنوان «خبرنگار دوست» ملايان در خدمت «رئیس جمهور اعدام» ۲۳ مهر ۱۴۰۰
۲-نامه كميته بين المللي در جستجوي عدالت به سردبير ديسايت ۲۶ مهر ۱۴۰۰
۳-نامه كميته آلماني دوستان ايران آزاد به سردبير ديسايت ۲۸مهر ۱۴۰۰
۴-نامه خواهر مجاهد زهرا افساي ( مادر امين گلمريمي) به سردبير ديسايت ۲۹ مهر ۱۴۰۰
۵-نامه خواهر مجاهد زهرا افساي به سردبير ديسايت ۳۰ مهر ۱۴۰۰
۶-نامه سرگشاده تورج سليمي به سردبير ديسايت ۵ آبان ۱۴۰۰
۷-نامه سرگشاده موسي جاودان به سردبير ديسايت ۵ آبان ۱۴۰۰
۸-نامه سرگشاده مصطفي ضابطي به سردبير ديسايت ۵ آبان ۱۴۰۰
۹-اطلاعيه نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان در مورد گزارش افتراآمیز در سایت مگزین ۶ آبان ۱۴۰۰
۱۰-جوابية كميته بين المللي در جستجوي عدالت «نامه سرگشاده در مورد جدیدترین شکار جادوگر توسط دی سایت» ۷ آبان ۱۴۰۰
۱۱- نامه نصرالله محمدي ( پدر آلان محمدي) ۹ آبان ۱۴۰۰
۱۲-مقاله صالح عباس زاده تحت عنوان ۲۳ سوال از كسي كه مدعي خبرنگاري است در پاسخ به مقاله ديسايت ۸ آبان ۱۴۰۰
۱۳- مقاله احسان اقبال تحت عنوان «كودكان مجاهدين و يك قضاوت تاريخي» ۱۱ آبان ۱۴۰۰
۱۴-مقاله طاهر اقبال تحت عنوان پاسداری به نام خانم هومریش ۱۴ آبان ۱۴۰۰

شوراي ملي مقاومت
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۱۴ آبان ۱۴۰۰

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا