کمیسیون اصناف

پیام کانون توحیدی اصناف به بازاریان متعهد و مردمی

با درود به قیام کنندگان دلاور در سراسر خاک میهن و کانونهای شورشی که سرنگونی قریب الوقوع رژیم را در چشم های ناباور فرو کرده اند. درود میفرستم به بازاریان مجاهد شهید عطاالله حاج محمودیان، علی اصغر زهتابچی، حاج احمد جواهریان و محمد مصباح.

همچنین درود میفرستم به بازاریان شریف و میهن پرست که علیرغم ۴۳ سال حکومت غارت و جنایتکار اخوندی و آوار گرفتاری ها و مصیبت هایی که خمینی و خامنه‌ای بر سرشان خراب کرده است همچنان به مبارزه و مقاومت در برابر رژيم آخوندها ادامه ميدهند. هزاران درود.

از اغاز حکومت دزد و فاسد اخوندی ایادی این رژیم در بازار، از جمله باند غارتگر موسوم به مؤتلفه و سركرده آن حبيب الله عسگراولادی كه در سال 56 با فریاد «سپاس شاهنشاها» در تلویزیون دیکتاتوری شاه، از زندان آزاد شده بود تا توانستند تسمه از گرده بازاریان و كسبه جزء کشیدند. همچنین پاسداران جنایتکار و آقازاده هایی که با رانت خواری میلیارد شده بودند دست بازاریان اعم از وارد کننده و صادر کننده و تاجر و بنکدار را کوتاه کرده و بطور کامل از داد و ستد کنار گذاشتند و بازار را تبدیل به خرده فروشی کردند. بازاریهای اصیل بتدریج بیکار و ورشکسته شدند و اكثر مغازه هایی که در بازار به مشغول کار هستند اجاره ای اند و مثل دست فروشها کار می کنند و همه بدهکارند.

اما بازاریان شرافتمند در بخشهاي زيادي از کشور با قیام کنندگان هم پیمان و هم صدا شده و مغازه ها را بستند. زمان شورش عليه عامل اصلي فقر و بدبختي و بيكاري يعني رژيم ضدبشري آخوندي فرارسيده است. لذا از همه بازاريان و كسبه در سراسر ايران ميخواهيم به صفوف شورش و مبارزه عليه رژيم آخوندي بپيوندند و با اعتصاب و یا به هر ترتيب ديگري كه مي توانند به صفوف قيام عليه رژيم آخوندي ملحق شوند. به وظيفه ملي و تاريخي خود قيام كنيد، زمان زمان برخاستن است.

کانون توحیدی اصناف

ابراهیم مازندرانی

دکمه بازگشت به بالا