اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

اعدام جنايتكارانه هفت زنداني از جمله دو هموطن بلوچ در روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت

اعدام جنايتكارانه هفت زنداني از جمله دو هموطن بلوچ در روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت

خامنه‌ای در وحشت از شعله ور شدن قیام یک لحظه ماشین اعدام و کشتار را متوقف نمی‌کند و هر روز زندانیان بیشتري را روانه چوبه هاي دار ميكند. دژخیمان دوشنبه ۱۸ اردیبهشت یک زندانی را در زندان دزفول به خاطر به هلاکت رسيدن یک مأمور نیروی انتظامی به دار آویختند. در همین روز یک هموطن بلوچ به‌نام یونس ریگی رخشانی را همراه با یک زندانی دیگر در زندان عادل آباد شیراز، یک هموطن بلوچ به نام یاسر رخشانی را در زندان زاهدان و یک زندانی به نام‌ محمد احمدی را در زندان اصفهان حلق آویز کردند. به اين ترتيب با احتساب دو زنداني كه روز گذشته در اراك اعدام شدند، شمار زندانيان اعدام شده در دوشنبه ۱۸ ارديبهشت به ۷ تن بالغ ميشود.
مقاومت ايران بار ديگر ملل متحد و كشورهاي عضو و مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان زيراعدام فراميخواند. سكوت و بي عملي در برابر رژيم ركورد دار اعدام، بي اعتنايي و دهن كجي آشكار به تمامي ارزشهاي برسميت شناخته شده و جهانشمول حقوق بشري است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۹ می ۲۰۲۳)

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا