اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

اعدام‌های دسته جمعی همزمان با تصویب قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران اعدام ۶ زندانی از جمله یک زن در چهارشنبه و ۹۰ اعدام در آبانماه

اعدام‌های دسته جمعی همزمان با تصویب قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران
اعدام ۶ زندانی از جمله یک زن در چهارشنبه و ۹۰ اعدام در آبانماه

روز چهارشنبه ۲۴ آبان، همزمان با بررسی قطعنامه نقض و حشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، دژخیمان خامنه‌ای ۶ زندانی از جمله یک زن هموطن بلوچ به‌نام زرخاتون مزارزهی را اعدام کردند. او همراه با دو زندانی دیگر که یکی از آنان نیز بلوچ بود در زندان کرمان حلق آویز شدند و یک زندانی به‌نام باقر محمدی گراوند همراه با دو زندانی دیگر در زندان قزلحصار به‌دست جلادان قضائیه اعدام شدند.
سه‌شنبه ۲۳ آبان یک زندانی به‌نام آرمان بابازاده عیان در زندان سلماس و دوشنبه ۲۲ آبان علاوه بر ۳ زندانی که اعدام آنها در اطلاعیه ۲۳ آبان اعلام شد، زندانی دیگری به‌نام سیدرضا حسینی در زندان مرکزی همدان حلق آویز شد. دژخیمان خامنه‌ای در آبان‌ماه یک زندانی را نیز در زندان سلماس اعدام کردند. به این ترتیب شمار اعدام‌های ثبت شده در ۲۴ روز اول آبان به ۹۰ مورد بالغ میشود.
رژیمی که برغم ۷۰ بار محکومیت در ملل متحد بخاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر، بنحو فزاینده ای به اعدامهای وحشیانه ادامه میدهد باید از جامعه جهانی طرد شود. مماشات با این رژیم که در اعدام و ترور و جنگ افروزی رکوردهای بی سابقه‌ای به جای گذاشته است، نقض آشکار همه معیارها و استانداردهای بین المللی و شناخته شده حقوق بشری است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ آبان ۱۴۰۲ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۳)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا