سال ۱۳۸۷

درگیری در شهرهای خرم آباد و همایونشهر اصفهان

یکی از کشته شدگان همایونشهر اصفهان یک جوان ۱۷ساله است
بنابر گزارشهای دریافتی از همایونشهر اصفهان در درگیری عوامل نیروی انتظامی با صدها تن از مردم این شهر در ایام سوگواری محرم، روز ۱۶دیماه، جوان ۱۷ساله یی بنام حمید رضایی در اثر تیراندازی مأموران جنایتکار نیروی انتظامی به قتل رسید.

چند تن از تظاهرکنندگان مجروح و بالغ بر ۵۰تن از آنان، دستگیر شدند. رژیم آخوندها از تحویل جسد کشته شدگان به خانواده هایشان خودداری می کند.
همچنین بنابر گزارشهای دریافتی از خرم آباد (مرکز استان لرستان) مردم این شهر در مراسم سوگواری روز عاشورا (۱۸دیماه)، با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. در این درگیری، مأموران جنایتکار نیروی انتظامی به سوی مردم تیراندازی کردند و چند نفر از جمله یک زن را مجروح ساختند.
رادان سرکرده نیروی انتظامی آخوندها ضمن “فرصت طلب” خواندن مردم، اعلام کرد که مردم با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف، خودرو و ساختمان شهرداری حکومت آخوندی در همایونشهر را به آتش کشیدند.
مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانواده های داغدار، روند فزاینده سرکوبگریهای رژیم را بیانگر ترس روزافزون فاشیسم مذهبی حاکم از خیزشهای مردمی خواند و کلیه مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به ارجاع پرونده جنایتهای رژیم ایران به شورای امنیت ملل متحد و اعمال تحریمهای همه جانبه علیه این رژیم جنایتکار فراخواند و خواهان اقدامهای فوری و مؤثر جهت توقف این جنایتها شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

۲۱ دی ۱۳۸۷ (۱۰ ژانویه ۲۰۰۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا