سال ۱۳۸۷

اطلاعیة دبیرخانة شورای ملی مقاومت دربارة برگزاری اجلاس میاندوره‌یی شورا

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت طی روزهای۲۳و۲۴ دی با حضور رئیس‌جمهور برگزیدة مقاومت برگزار شد. در این اجلاسیه، که با اجرای جمعی سرود «ای ایران»، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، شروع شد، خانم رجوی خاطرة جهان پهلوان غلامرضا تختی را به‌مناسبت چهل و یکمین سالروز شهادتش گرامیداشت و از زنان و مردان شریفی که در ماههای اخیر با تحصنهای طولانی خود، در تثبیت موقعیت قانونی شهر اشرف به پیروزیهای بزرگی دست یافتند،

و نیز ازکسانی که درهمین روزها، درکشورهای مختلف،علیه سرپیچی شورای وزیران اتحادیه اروپا از اجرای احکام دادگاه عدالت اروپا مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی به اعتراض برخاسته اند، قدردانی نمود و این تحصنها و اعتراضها را« صدای آزادیخواهی مردم ایران وبازتاب رنجها و دردهای مردم سرکوب شده و مظلومیت جوانانی که دسته دسته در گوشه و کنار ایران توسط این رژیم اعدام می‌شوند» توصیف کرد.
خانم رجوی درسخنان افتتاحیة خود خیزشهای دانشجویی را که در اغلب دانشگاههای کشور بالا گرفتهاند و در شعارهایشان اساس حاکمیت دیکتاتوری را هدف قرار می دهند، و هم چنین تظاهرات مستمرکارگران، پرستاران، معلمان و سایر اقشار مردم به جان آمده را حاکی از آمادگی شرایط اجتماعی برای تغییر دموکراتیک دانست و گفت به همین علت است که آخوندها بسیجهای امنیتی و سرکوبگرانه را برای حفظ خود در قدرت کافی نمی‌دانند و جنگ‌افروزی در خارج ایران را هم به آن اضافه کردهاند، اما هرگز نمی‌توانند با جنگ افروزی و تروریسم و سرکوب و بمب اتمی از تحقق خواست مبرم  مردم ایران یعنی برقراری آزادی و دموکراسی جلوگیری کنند.
اجلاس میاندورهیی شورای ملی مقاومت دربحثهای دوروزة خود تحولات داخلی، منطقه یی و بین المللی و موقعیت مقاومت و شهراشرف را مورد بحث وبررسی قرار داد.
شورا وضع بحرانی رژیم آخوندی را، که بعد از سقوط قیمت نفت و بحران مالی جهانی وبرملاشدن ابعاد حیرت انگیز چپاول وفساد حاکمیت شدت یافته و نزدیک شدن نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و اعتراضات بیش از پیش  رادیکال اجتماعی هم به آن دامن می زند، بیانگر بن بست رژیم ولایت فقیه و نبودن هیچ نوع راه حل از درون آن ارزیابی نمود. سران رژیم درمجادلات خود علنا به این بحران لاینحل اذعان می کنند و درعین حال به یکدیگر هشدار می دهند که نتیجه انتخابات آمریکا، برخلاف توهمات برخی از جناحها، نمی‌تواند فرصتی برای نظام ایجاد کند و چه بسا که اتحاد گستردهتری را علیه تلاشهای رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی و صدور بنیادگرایی شکل دهد.
اجلاس شورا، تهاجم شدید و بمبارانهای بی وقفة اسرائیل را که به کشتار مردم عادی از جمله کودکان و سالخوردگان در نوار غزه انجامیده است، محکوم کرد. اجلاس شورا ضمن همدردی با مردم فلسطین، به ویژه خانواده های داغدار، جامعة جهانی را به محکوم کردن تحریکات و مداخلات جنگ افروزانة فاشیسم مذهبی حاکم برایران، که از فلسطین و لبنان تا عراق و افغانستان گسترش یافته است، فراخواند.
شورا با یادآوری هشدارهای مکررمقاومت ایران درمورد خصومت پیگیر و اساسی رژیم ولایت فقیه با مردم ایران وجامعه بین المللی، تأکید کرد که این رژیم قرون وسطایی نه درقبال نارضایتیها و اعتراضهای فزایندة مردم ایران و نه در قبال خواستهای جامعة بین المللی وقطعنامه‌های ملل متحد، ظرفیت انعطاف ندارد و بقای خود را در فرار به جلو و صدور تروریسم و بنیادگرایی وتلاش برای دستیابی به سلاح اتمی جستجو میکند. مماشات غرب با این رژیم، نه تنها به هیچ‌یک ازدستاوردهای  مورد انتظار خود منجرنشده، بلکه نتایج فاجعه بارش، به صورت افزایش سرکوب و شکنجه و اعدام درایران و تشدید صدور تروریسم وجنگ افزوزی به کشورهای منطقه، پیش روی همگان است.
شورای ملی مقاومت در بررسی موقعیت مقاومت وشهر اشرف، به پایداری حماسی رزمندگان اشرف درود فرستاد و با قدردانی از ایستادگی هموطنان وحامیان اشرف در تحصنهای پیروزمند ژنو و نیویورک و واشینگتن، بر تعهدات اعلام شده برای تضمین حفاظت اشرف براساس معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی ومسئولیت پذیری مشخص دولت آمریکا«از طریق سفارت خود در عراق و نیروهای نظامی که تحت قرارداد امنینی دوجانبه جدیدحضور دارند»، تأکید ورزید و آن را نتیجه پایداری اشرفیان و کارزار بی‌امان بین‌المللی در چند ماه اخیر برای دفاع از اشرف دانست؛ کارزاری که ازشش ماه پیش با تحصنهای ژنو، نیویورک و واشینگتن اوج گرفت، موضوع حفاظت اشرف و حقوق ساکنان آن را به یک مسأله جدی بین‌المللی تبدیل کرد و موضعگیری معتبرترین سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر و حمایت هزاران پارلمانتر وحقوقدان و شخصیت اجتماعی، سیاسی و مذهبی را در پنج قارة جهان- از مصر و فلسطین و اردن وعراق تا اروپا وآمریکا وکانادا واسترالیا- برانگیخت. این کارزار میهنی و انسانی، هموطنان مشتاق آزادی و مخالف استبداد مدهبی را در حمایت ازحقوق رزمندگان اشرف همصدا کرد و ایادی رژیم و سرسپردگان اطلاعات آخوندی را که درعمل و نظر با خواستها ومواضع ضد انسانی رژیم ولایت فقیه علیه  اشرف و جنبش مقاومت همصدا شدند، مفتضح نمود.
اجلاس شورا ضمن بررسی واکنشهای جنون آسای رژیم و مزدوران و کارگزاران رسمیش در خارج کشور در برابر دستاوردهای بزرگ مقاومت در صحنه بین المللی، از گفتار و رفتار کسانی  هم که مدعی «مخالفت» با رژیم هستند ولی در بزنگاه هر درگیری جدی بین مقاومت و رژیم ضدبشری، با تمرکز حملات زهرآگینشان روی مقاومت و تبلیغ بریدن از مبارزه و ترک میدان نبرد، عملا جاده صاف‌کن و راهگشای رژیم برای تحقق توطئه های تروریستی یا پرونده سازیهای پلیسی‌اش می شوند، به شدت ابراز انزجار کرد. اعضای شورا خاطر نشان کردند که دراین جریان، هم‌چنین، افراد حقیری که به جای اذعان به ذلت سیاسی و اخلاقی خود و سابقة مدیحه سرایی‌شان برای آخوندها و پاسداران «مدره»-که به طردشان از صفوف مقاومت انجامید، با هارترین باندها و ارگانهای نظام ولایت فقیه همسو شده‌اند و، با پشت سر گذاشتن همه مرزهای دنائت، با کارزار تبلیغاتی دژخیمان نظام علیه قهرمانان اشرف و پرچمداران شرف و آزادی مردم ایران هم آوایی میکنند، رسوا شدند.
اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت با تکیه بر اهمیت تلاش سترگ و پیروزیهای بزرگ مقاومت در دستیابی به احکام متعدد و قاطع دادگاههای اروپا و انگلستان مبنی بر حذف برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران، اصراراتحادیه اروپا در حفظ این  چسب ننگین و غیرقانونی را به مثابه شاخص سیاست مماشات و باج دادن به فاشیسم مذهبی ازحساب مردم ومقاومت ایران، به شدت محکوم نمود و تأکید کرد که نادیده گرفتن احکام روشن وصریح دادگاه عدالت اروپا و دادگاههای انگلستان مبنی برابطال این نامگذاری– که به منزلة اجابت درخواست دیکتاتوری مذهبی وتروریستی حاکم بر ایران است – اکنون به یک فضیحت کامل سیاسی تبدیل شده و اعتراض هزاران نماینده پارلمان، ازجمله اکثریت نمایندگان در پارلمانهای فرانسه ،انگلستان، ایتالیا ، بلژیک ولوکزامبورگ، و انزجارشدید افکارعمومی و حقوقدانان و مدافعان حقوق‌بشر ومطبوعات بانفوذ اروپا وآمریکا را برانگیخته است. برای اجرای حکم دادگاه عدالت اروپا در۴دسامبر۲۰۰۸ -که با حکم همین دادگاه در ۱۷ دسامبر مورد تأکید مجدد قرارگرفت-  مبنی بر حذف  نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا، کارزار رو به گسترشی  برای وادار کردن شورای وزیران اتحادیه اروپا  به محترم شمردن این احکام، با تحصن و تظاهرات هموطنانمان دربرابر مقراین اتحادیه در بروکسل و در دیگرکشورها درجریان است. مردم این کشورها و نمایندگانشان در پارلمانها ونهادهای سیاسی واجتماعی، به طور فزاینده به این کارزار می پیوندند و این همبستگی را نه فقط دفاع ازمقاومت مردم ایران، بلکه دفاع ا از اصول بنیادین دموکراسی وحکومت قانون- که در بند وبست با فاشیسم مذهبی بیشرمانه مخدوش شده است- می دانند.
دراجلاس میاندوره یی و به پیشنهاد پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، اعضای شورا به هموطنان شرکت کننده در تحصنهای چند ماه گذشته برای دفاع ازحقوق ساکنان شهر اشرف و نیز زنان ومردانی که در تحصن بروکسل و تجمعات و تظاهرات سایرکشورها برای لغو برچسب تروریستی شرکت کرده بودند، درود فرستادند و به افتخارشان کف زدند.درپایان جلسه، استاد بهرام عالیوندی، هنرمند عضوشورای ملی مقاومت، تابلو نقاشی زیبایی را که تصویری از کارزار دفاع ازحقوق اشرف وجنبش مقاومت است، به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا