سال ۱۳۸۷

ترفندهای رسوای آخوند خامنه ای برای نمایش «عفو» در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

دژخیمان حاکم برایران, از آزاد کردن زندانیانی که دوره محکومیت آنها پایان یافته و همچنین افرادی که در تورهای گسترده ارگانهای سرکوبگر رژیم موسوم به « طرح امنیت اجتماعی» بی هیچ دلیل و مدرکی دستگیر شده اند, خودداری میکنند
تا آنها را در یک اقدام فریبکارانه بعنوان «عفو» آخوند خامنه ای در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی , ولی فقیه رژیم آخوندها , نمایش دهند.

در همین حال خبر میرسد که وزارت اطلاعات آخوندها , در صدد است تا یک بازدید نمایشی را برای هیأتهایی از مجامع حقوق بشری ترتیب دهد. به این منظور دژخیمان رژیم تعدادی از بندهای زندانهای مختلف کشور را تخلیه کرده و زندانیان آنها را به نقاط دیگری منتقل کرده اند. مزدوران رژیم در صددند تا شکنجه گاهها و اماکن تخلیه شده را تعمیر کرده و وضعیت آنها را به صورت عادی درآورند و آماده بازدید هیأتهای حقوق بشری نمایند. گزارشهای دریافتی حاکی است که طی روزهای اخیر تعدادی از مقامهای وزارت اطلاعات آخوندها و بیدادگاههای موسوم به «دادگاه انقلاب» بطور مرتب از این اماکن بازدید می کنند. بدنبال تخلیه برخی از سلولها و شکنجه گاهها, تراکم زندانیان در برخی از بندها ازجمله بند۳۵۰ زندان مخوف اوین به نحو بیسابقه ای افزایش یافته است. در بسیاری از موارد بندهای زندانیان سیاسی به زندانیان عادی اختصاص یافته است. در اصفهان نیز, گروهی از زندانیان از زندان دستگرد اصفهان به شکنجه گاه اسدآباد در ۳۰کیلومتری اصفهان منتقل شده اند و در شرایط بسیار بدی به سر می برند. به گزارشهای رسیده تراکم زندانیان در سلولهای این شکنجه گاه که بطور معمول نیز قابل تحمل نیست, به شش برابر قبل افزایش یافته است. مقاومت ایران تمامی عوامفریبیها و نمایشات مسخره آخوندهای حاکم بر ایران را, که طی ۳۰سال حاکمیت خود جز اعدام و شکنجه و جز فقر و ویرانی ارمغانی برای مردم ایران نداشته اند, محکوم می نماید. آزادی عقیده که دهها هزارتن به خاطر اعتقاد و دفاع از آن جان باختند, از ابتدایی ترین خواستهای مردم ایران در انقلاب بهمن ۵۷بود. مقاومت ایران بار دیگر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را, که قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و به شهادت رساندن ۱۲۰هزارتن از برجسته ترین فرزندان مردم ایران تنها گوشه ای از جنایتهای بیشمار آن است , محکوم می نماید. زمان آن فرا رسیده است که دولتهای اروپایی و آمریکا با تعیین گزارشگر ویژه و دائم حقوق بشر برای ایران و ارجاع پرونده مملو از جنایتها و شقاوتهای این دیکتاتوری مذهبی به شورای امنیت ملل متحد, و اعمال قاطعیت و اتخاذ اقدامات فوری و لازم الاجرای بین المللی سرکوب وحشیانه و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران را متوقف نمایند. 
 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰بهمن ۸۷ ( ۸ فوریه ۲۰۰۹)
 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا