سال ۱۳۸۷

مریم رجوی :۳۰سال پس از انقلابی که توسط خمینی ربوده شد

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی سخنانی به مناسبت ۲۲بهمن، سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران تأکید کرد: ۳۰سال پس از انقلابی که توسط خمینی ربوده شد, تمام شواهد بیانگر خواست مبرم مردم ایران برای تغییر دموکراتیک و استقرار آزادی وحاکمیت مردم به جای استبداد خون آشام مذهبی است.

رژیمی که با توسل به وحشیانه ترین اشکال سرکوب, اصرار بر ادامه جنگ ۸ساله و با صرف منابع ملی ایران برای صدور تروریسم و بنیادگرایی به سلطه خود ادامه داد, اما بنا به نظرسنجیهای خود رژیم با نارضایتی و تنفر ۹۵درصد مردم ایران مواجه است. تنها در سال ۲۰۰۸ شهرهای ایران شاهد بیش از ۳۰۰۰ تظاهرات و حرکت اعتراضی و ضد حکومتی بوده است.

 بخشی از بیلان ۳۰ساله رژیم ملایان بقرار زیر است:

  • اعدام ۱۲۰هزار مخالف سیاسی شامل قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
  • به راه انداختن موجِ هولناک ترور و وحشت در عراق و فلسطین و لبنان در سالهای اخیر وقبل از آن ۴۵۰ رشته عملیاتِ تروریستی در خارج از مرزهای ایران
  • برقراری یک نظامِ آپارتاید جنسی.
  • بیشترین تعداد اعدامها در مقایسه با جمعیت در جهان
  • بیکاری حدود ۹میلیون نفر که عمدتا نیروی جوان کشور می باشند
  • ۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین
  • ۱۰ میلیون معتاد ( به نحوی که ایران دارای بزرگترین جمعیت معتادان در جهان است)
  • ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر

خانم رجوی گفت : سیاست مماشات و دلجویی غرب از رژیم آخوندها در دو دهه گذشته آنها را در سیاستهای سرکوبگرانه، صدور تروریسم و بنیادگرایی و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی تشجیع نموده است. مخربترین وجه این سیاست، پذیرش خواست ملایان برای زدن برچسب تروریستی به سازمان مجاهدین خلق ایران برای بلوکه کردن روند تغییر درایران بود.

درپی کارزار حقوقی-سیاسی ۷ساله مقاومت ایران و به دنبال ۷ رای قاطع ازسوی دادگاههای انگلستان و دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ و حمایت ۲۰۰۰پارلمانتر از سراسر اروپا شورای وزیران اتحادیه اروپا در ۲۶ژانویه ۲۰۰۸ نامگذاری تروریستی مجاهدین را لغو کرد.

 اکنون زمان آن فرارسیده است که غرب سیاست استمالت ازملایان را در تمامیت آن کنار بگذارد و در قبال رژیم ملایان -که به خاطر نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط ۵۵قطعنامه ملل متحد محکوم شده- یک سیاست قاطع اتخاذ کند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود : فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران نه تنها مردم ایران را به بند کشیده و سرکوب میکند, بلکه با صدور تروریسم و جنگ افروزی درمنطقه و با اصرار بر دستیابی به سلاح اتمی, یک خطر مبرم برای صلح و امنیت جهانی است. این رژیم می باید تحت تحریمهای همه جانبه ازسوی جامعه بین المللی قرارگیرد و پرونده جنایات ضد انسانیش علیه مردم ایران به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود 
 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ بهمن ۸۷ ( ۱۰ فوریه ۲۰۰۹)
 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا