سال ۱۳۸۷

ایران: جان یک دانشجوی ربوده شده توسط دژخیمان وزارت اطلاعات آخوندها در خطر است

مأموران وزارت اطلاعات آخوندها روز ۱۵بهمن ماه, آقای رضا نگهداری , دانشجوی ترم۳ حقوق دانشگاه تهران را ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
رضا نگاهداری دبیر تشکیلاتی و سخنگوی دانشجویان آزادیخواه ایران به دلیل برگزاری تجمعات سیاسی و صنفی دانشجویان در کوی دانشگاه در بهمن سال گذشته, برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به قتل مشکوک خانم دکتر زهرا بنی یعقوب و اعتراض به حضور پاسدار احمدی نژاد در دانشگاه تهران

در روز ۱۵مهرماه گذشته, توسط شعبه وزارت اطلاعات آخوندها در دانشگاه موسوم به «حراست», از تحصیل در دانشگاه و ورود به خوابگاه دانشجویان محروم گردیده بود.
مراجعه خانواده نگاهداری به ارگانهای ذیربط رژیم آخوندها برای پیدا کردن ردی از فرزند ربوده شده شان, تاکنون هیچ نتیجه یی نبخشیده است و وزارت اطلاعات آخوندها از پاسخگویی در این زمینه طفره می رود.
رژیم آخوندها با ربودن یا دستگیری فعالان سیاسی و اعمال شدیدترین شکنجه ها در سیاهچالهای قرون وسطایی خود, تمامی تلاشش را برای درهم شکستن آنان و وادارساختن شان به نفی هرگونه فعالیت اعتراضی علیه دژخیمان حاکم بر ایران بکار می گیرد و در صورت عدم موفقیت, زندانیان دربند را در زیر شکنجه به قتل رسانده و سر به نیست می کند.
مقاومت ایران نسبت به اعمال شکنجه های وحشیانه و به قتل رساندن دانشجوی ربوده شده رضا نگهداری هشدار می دهد. چشم بستن بر این همه ستم و بیدادگری فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران طی ۳۰سال گذشته آنها را ,هر روز بیش از پیش, در سرکوبی مردم ایران جریتر کرده است.
مقاومت ایران هم چنین عموم سازمانها و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بویژه کمیساریای حقوق بشر را به ارجاع پرونده سراسر جنایت رژیم آخوندها به شورای امنیت ملل متحد و اتخاد اقدامات فوری و لازم الاجرای بین المللی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ بهمن ۸۷ (۸ فوریه ۲۰۰۹)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا