سال ۱۳۸۷

گزارش جدید آژانس مبین گسترش تلاشهای ملایان برای دست یابی به بمب اتمی و ادامه مخفی کاری این رژیم است و تحریمهای همه جانبه را ضروری تر میکند

 گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز گذشته به شورای حکام آژانس ارائه شد, بوضوح مبین ادامه و گسترش تلاشهای رژیم برای دست یابی به سلاح اتمی و ادامه فریبکاری و مخفی کاری این رژیم میباشد و ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع منجمله اعمال تحریمهای همه جانبه علیه این رژیم را هر چه بیشتر میکند. 

گزارش بر عدم همکاری رژیم ملایان در پاسخگویی به سؤالات در زمینه هایی که به ماهیت نظامی برنامه اتمی مربوط میشود و عدم ارائه اطلاعات در مورد پروژه های جدید از جمله تأسیسات طراحی شده در دارخوین تاکید دارد و برای اولین بار خاطر نشان میکند که به بازرسان آژانس اجازه داده نشده است از تاسیسات آب سنگین اراک بازرسی کنند.

در حالیکه عکسهای ماهواره ای از تحولات جدید در این مرکز خبر میدهد. بنا بر همین گزارش اورانیوم غنی شده  توسط رژیم تهران به بیش از یک تن بالغ میشود. میزانی که در صورت تغلیظ بیشتر برای تولید یک بمب کافی است.  آژانس تصریح می کند رژیم ملایان پس از گزارش قبلی در  ماه نوامبر, نه تنها هیچ اطلاعات جدیدی در زمینه های نگران کننده در مورد ماهیت نظامی برنامه اتمی خود به این آژانس ارائه نکرده است و امکان دسترسی به اطلاعات، مدارک، اماکن یا اشخاص مرتبط با این سوالات را فراهم ننموده بلکه حتی از مشخص کردن زمان پاسخگویی نیز سرباز زده است.

استمرار و ادامه فریبکاری و تلاشهای مستمر ملایان برای مخفی نگاه داشتن پروژه های اتمی خود و کارشکنی در مقابل تحقیقات آژانس تمامأ  مؤید اینست که  ملایان هدفی جز خریدن وقت برای دسترسی به بمب اتمی ندارند. ۸۰افشاگری مقاومت ایران در بیش از  ۶ سال گذشته که از بسیاری از مراکز و پروژه های مخفی اتمی رژیم پرده برداشته همه مؤید این واقعیت بوده است.  اما جامعه جهانی بویژه اتحادیه اروپا با مذاکره و امتیاز دادن به این رژیم قرون وسطایی زمان داد تا به بمب اتمی نزدیکتر شود.

مقاومت ایران ضمن یادآوری خطرات عاجل و مبرم رژیم ملایان برای صلح و آرامش در منطقه و جهان، شورای امنیت ملل متحد را به تصویب بلادرنگ تحریمهای نظامی, دیپلوماتیک, تکنولوژیک و نفتی علیه رژیم ملایان فرامی خواند. راه حل نهایی برای خنثی کردن تهدیدهای رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران که بسرعت در تلاش برای دست یابی به بمب اتمی و تسلط بر منطقه است, تغییر دموکراتیک توسط مردم و مقاومت ایران می باشد.

   دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲اسفند۱۳۸۷(۲۰ فوریه۲۰۰۹ ) 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا