سال ۱۳۸۷

ایران: یورش به خانه های دانشجویان پلی تکنیک و دستگیری شماری از آنها

بدنبال خیزش شجاعانه دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران, صبح روز گذشته سه شنبه ششم اسفند ماه , وزارت اطلاعات رژیم آخوندی با یورش به خانه های شماری از دانشجویان, آنان را دستگیر کرده و به محل نامعلومی منتقل کردند. 

در میان دستگیر شدگان می توان از آقایان احمد قصابان، نریمان مصطفوی،  مهدی مشایخی و  عباس حکیم زاده نام برد. در روز ۱۷ بهمن نیز شمار دیگری از دانشجویان پلی تکنیک از جمله حسین ترکاشوند, مجید توکلی, اسماعیل سلمان پور و وحید دانشیار توسط ماموران بدنام اطلاعات آخوندی دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند.

دانشجویان مزبور در اعتراض به دستگیری خود در اعتصاب غذا به سر می برند.آقایان توکلی و قصابان, از دانشجویان اخراجی دانشگاه پلی تکنیک تهران, که پیش از این به جرم فعالیتهای دانشجویی دستگیر و پس از ۱۵ماه تحمل شرایط طاقتفرسای شکنجه گاه اوین با وثیقه های سنگین اخیرا آزاد شده بودند, دوباره توسط دژخیمان رژیم دستگیر شده اند.
مقاومت ایران مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و اتحادیه ها و سندیکاهای دانشجویی و فرهنگی را به محکوم کردن سرکوب وحشیانه دانشجویان و اتخاذ اقدامات فوری برای آزادی دستگیر شدگان روزهای اخیر فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

۷ اسفند ۱۳۸۷ (۲۵ فوریه ۲۰۰۹) 
  

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا