سال ۱۳۸۷

ایران: رژیم آخوندها بر ادامه پروژه های اتمی تأکید می کند

 اظهارات روز گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندها یکبار دیگر نشان داد که این رژیم با تمام قوا در صدد دستیابی به بمب اتمی است.  وی با وقاحت تصریح کرد: «زمان این رسیده که کشورهای غربی و به خصوص دولت جدید آمریکا با واقعیتها روبه رو بشوند و… ایران هسته یی را در کنار خودشان بپذیرند. البته آنها نپذیرند هم ایران هسته یی هست…. در همه زمینه ها ایران به نقطه ای که باید برسد رسیده» است.

این اظهارات, آنهم به هنگام گشایش نیروگاه بوشهر به خوبی نشان می دهد فاشیسم دینی حاکم بر ایران با آسودگی خاطر از یک سیاست قاطع بین المللی و با سوء استفاده از فراخوان کشورهای غربی به مذاکره, تلاشهای خود برای تکمیل پروژه های اتمی و دستیابی به بمب را تسریع کرده است.

تجربه ۷سال گذشته نشان داده است مذاکره و امتیاز دادن یکطرفه, بهترین فرصت را در اختیار این رژیم قرون وسطایی قرار داده تا به بمب اتمی نزدیکتر شود.

آقازاده, رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم روز گذشته گفت گزارشهای آژانس…«تاثیری در روند فعالیتهای ما در نظنز نداره… ما کار خودمون رو در نطنز….براساس برنامه زمانبندی خودمون انجام میدیم, … ما ۶هزار ماشین سانتریفوژ در حال کار داریم…اگر ما نصب ماشین و بهره برداری ماشین ها رو در نطنز به تأخیر بیندازیم در حقیقت راه اندازی نیروگاه رو داریم به تأخیر می اندازیم…. برنامه ما این هست که در برنامه پنج سال آینده کشور ۵۰هزار ماشین(سانتریفیوژ) نصب شود… ماشینهای نسل جدید ما از نظر ظرفیت به مراتب بیشتر از ماشینهای موجود است… قابلیتهایی که در ایران ایجاد شده, این قابلیتها هم غیرقابل برگشت است». وی تأکید کرد «خبرهای خوبی هم برای ۲۰ فروردین داریم».

درهمین حال سعیدی, معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی رژیم گفت: «دستیابی به دانش و فناوری از جمله در زمینه هستهیی, قدرت کشور را به ویژه در چانه زنی ها افزایش می دهد و موجب تغییر برخوردهای دیگران می شود».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ اسفند ۱۳۸۷(۲۶ فوریه ۲۰۰۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا