سال ۱۳۹۳

به دنبال مرگ اندوهبار یك پناهنجوی ایرانی در ژاپن مقاومت ایران مسئولیت دولت ژاپن را در حفاظت از پناهندگان و اجرای معاهدات مربوطه یادآوری می‌كند

 مقاومت ایران ضمن ابراز تأسف شدید از مرگ یك پناهجوی جوان ایرانی در بازداشتگاهی در ژاپن، با خانواده و دوستان او ابراز همدردی می‌كند و مسئولیت دولت ژاپن را در حفاظت از پناهندگان و پناهجویان و احترام به حقوق آنها و اجرای معاهدات و قوانین بین المللی مربوطه یادآوری می‌كند.

حفاظت از پناهجویان ایرانی، كسانی كه از جهنم اعدام و مرگ و شكنجه رژیم آخوندی گریخته اند، حداقل وظیفه انسانی و قانونی كشورهایی است كه خود را مدافع حقوق بشر، دموكراسی و حكومت قانون معرفی می‌كنند. به خصوص كه 7 ماه پس از روی كار آمدن آخوند روحانی 700 زندانی كه اكثر آنها جوان بودند به چوبه های دار آویخته شده اند و صدور احكام اعدام و چشم درآوردن و گوش بریدن همچنان ادامه دارد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

13فروردین93 ( 2 آوریل 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا