سال ۱۳۹۳

یورش وحشیانه به زندانیان اوین – شماره 10

 فراخوان خانم رجوی به جوانان تهران به حمایت از زندانیان سیاسی و جنبش اعتراضی خانواده ها.

وی بر تحقیقات بیطرف بین المللی در باره یورش وحشیانه به زندان اوین تأكید كرد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به پایداری و مقاومت زندانیان سیاسی در برابر نظام منحوس ولایت فقیه و عزم و پشتكار خانواده های آنها در رساندن صدای عزیزانشان درود فرستاد و عموم مردم ایران به ویژه جوانان مجاهد و مبارز تهران را به حمایت از زندانیان سیاسی و پیوستن به جنبش اعتراضی خانواده ها فراخواند.

خانم رجوی بار دیگر بر ضرورت یك تحقیقات بیطرف بین المللی تحقیق در باره یورش وحشیانه پنجشنبه 28فروردین (17آوریل) پاسداران و مأموران اطلاعاتی به زندان اوین و دیگر جنایتهای فاشیسم دینی در زندانهای ایران تأكید كرد. وی گفت دروغپردازیها و تناقض گوییهای سركردگان رژیم آخوندی برای لاپوشانی این جنایت و ناچیز جلوه دادن آن، ضرورت تشكیل یك هیأت حقیقات یاب بین المللی به منظور روشن شدن ابعاد این جنایت بزرگ و شناسایی مسئولان آن را مضاعف می كند.

در اثر این یورش وحشیانه و از پیش برنامه ریزی شده كه اطلاعات سپاه پاسداران و مأموران وزارت اطلاعات و دژخیمان سازمان زندانها در آن شركت داشتند، شمار زیادی از زندانیان سیاسی مجروح شدند و 32 تن از آنان به سلولهای انفرادی منتقل شدند. دژخیمان به رغم گذشت 6 روز از این جنایت، از انتقال مجروحان به بیمارستان و مداوای آنها جلوگیری می كنند. رژیم ضد بشری آخوندی كه از نفرت و انزجار عموم مردم از این جنایت و اعتراضات خانواده ها به وحشت افتاده، سردژخیمانی مانند وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری روحانی و رئیس سازمان زندانها و بسیاری دیگر از سركردگان ریز و درشت رژیم را در روزهای گذشته به صحنه فرستاد تا بگویند هیچ اتفاقی در اوین نیفتاده و تنها یكی دو نفر به طور سطحی مصدوم شده اند و اینكه زندانیان مجاهد و مبارز با حمله به مأموران و شكستن شیشه ها درگیری را شروع كرده اند!

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

2اردیبهشت 1393 (22 آوریل 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا