اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

قرارگرفتن نماينده رژيم آخوندها در شمار ۲۱ نايب رئيس مجمع عمومي و سخنگويي كميته خلع سلاح ملل متحد

قرارگرفتن نماينده رژيم آخوندها در شمار ۲۱ نايب رئيس مجمع عمومي و سخنگويي كميته خلع سلاح ملل متحد
لگدمال كردن حقوق بشر و صلح بين المللي ، تشويق رژيم به گروگانگيري و تروريسم و تسريع پروژه هاي اتمي
و جنگ افروزي در منطقه است

مقاومت ایران نصب نمايندگان فاشيسم ديني حاکم بر ایران بعنوان يكي از ۲۱ نايب رئيس مجمع عمومي ملل متحد در هفتاد و هشتمین اجلاس آن و سخنگوي كميته اول ملل متحد (كميته خلع سلاح بين المللي) را قویاً محکوم می‌کند و آنرا نقض فلسفه وجودی سازمان ملل یعنی ارتقاء حقوق بشر، صلح و امنیت بين المللي می‌داند.
در شرايطي كه تنها در ماه گذشته (مي ۲۰۲۳) دست كم ۱۴۶ زنداني و در صبح پنجشنبه اول ژوئن ۶ تن توسط اين رژيم اعدام شده اند.، قرارگرفتن رژيم در موضع نايب رئيس مجمع عمومي ملل متحد، لگدمال كردن حقوق بشر، جايزه به ركورد دار اعدام در جهان و تشويق به گروگانگيري و جنايت بيشتر است.
از سوي ديگر رژيمي پست سخنگويي كميته خلع سلاح بين المللي را اشغال مي‌كند كه با تمام قوا درصدد ساختن بمب اتمي است، پهپادهايش شهروندان و غير نظاميان را در اروپا را به قتل ميرساند، تروريست‌هايش از آمريكا تا اروپا و تمام جهان به قتل و جنايت مشغولند و بخش عمدة سرمايه‌هاي مردم ايران را صرف صدور تروريسم و جنگ‌افروزي و آموزش نيروهاي مزدور در كشورهاي مختلف منطقه ميكند. اين به سخره گرفتن صلح بين‌المللي، كمك به تسريع پروژه هاي اتمي رژيم، سوخت رساندن به صدور تروريسم و جنگ افروزي در منطقه است.
فاشيسم ديني حاكم بر ايران لكة ننگي در تاريخ بشريت معاصر و جهان امروز است. اين رژيم مردم ايران را نمايندگي نمي‌كند و بايد از ملل متحد اخراج شود و سردمدارانش بخاطر چهار دهه جنايت بي وقفه عليه بشريت ، جنايت جنگي و نسل كشي؛ در برابر عدالت قرار گيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲ خرداد ۱۴۰۲ (۲ ژوئن ۲۰۲۳)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا