اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

اعدام جنایتکارانه ۱۲ زندانی در روز چهارشنبه و ۵۶ اعدام در آبان‌ماه

خانم مریم رجوی: فراخوان به اقدام فوری برای متوقف کردن ماشین اعدام و کشتار رژیم آخوندها

اعدام جنایتکارانه ۱۲ زندانی در روز چهارشنبه و ۵۶ اعدام در آبان‌ماه
خانم مریم رجوی: فراخوان به اقدام فوری برای متوقف کردن ماشین اعدام و کشتار رژیم آخوندها

خامنه ای در وحشت ازسرنگونی و برای سد بستن در برابر قیام مردم، زندانیان را دسته دسته روانه چوبه‌های دار می کند. دژخیمان تنها در روز چهارشنبه ۱۷ آبان دست کم ۱۲ زندانی را حلق آویز کردند. ۹ زندانی در زندان قزلحصار، فرهاد آقایی در زندان مرکزی کرمانشاه، اکبر فرخی در زندان مرکزی ارومیه و یک زندانی دیگر در زندان مرکزی کرمان به دست جلادان اعدام شدند. با اعدام این زندانیان شمار اعدام‌های ثبت شده از ابتدای آبانماه به ۵۶ مورد رسید.
همزمان نیروهای سرکوبگر در نوار مرزی بانه و نوسود ۹ هموطن زحمتکش کرد را که برای امرار معاش در حکومت غارتگر آخوندها به شغل طاقت فرسای کولبری مشغول بودند به رگبار بستند، یکی از کولبران به‌نام آزاد ستارپناه به قتل رسید و ۸ تن دیگر مجروح شدند.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت خامنه‌ای مذبوحانه تلاش میکند با اعدام و کشتار در داخل و با جنگ افروزی در منطقه از انفجار خشم خلق و قيامهاي در تقدیر جلوگيري كند. اما این جنایات تنها وضعیت را انفجاری تر و خشم و نفرت مردم علیه رژیم را تشدید میکند. وی از ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو خواست به بي عملي در مقابل ركورد دار شكنجه و اعدام در قرن بيست و يكم پایان دهند و براي متوقف كردن اعدام زندانیان دست به اقدام فوری بزنند. وی افزود قيمت مماشات با آخوندهای خونریز را مردم ايران با زندان و شکنجه و اعدام بيشتر مي پردازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷ آبان ۱۴۰۲ (۸ نوامبر ۲۰۲۳)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا