اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

خودکشی ۶ کارگر در پتروشیمی چوار ایلام به خاطر شرایط وخیم معیشتی

چپاول کارگران و زحمتکشان توسط خامنه ای و پاسداران و پاسخ اعتراضات کارگری با اخراج و سرکوب

 


خودکشی ۶ کارگر در پتروشیمی چوار ایلام به خاطر شرایط وخیم معیشتی
چپاول کارگران و زحمتکشان توسط خامنه ای و پاسداران و پاسخ اعتراضات کارگری با اخراج و سرکوب

به گزارش رسانه‌های حکومتی«روز پنجشنبه ۳۰ام آذرماه، دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام، بنامهای جواد نوروزی و مصطفی عباسی، داخل کارخانه خود را به دار آویختند!…. مدیر کارخانه دست به یک اخراج دسته‌جمعی زده؛ روز پنجشنه اخراج ۱۳ کارگر را نهایی کرد. همان پنجشنبه جواد و مصطفی، داخل کارخانه خود را دار می‌زنند تا مدیران نگویند دلیل خودکشی‌شان، مشکلات خانوادگی بوده» (خبرگزاری ایلنا – ۳ دیماه ۱۴۰۲).
لازم به یادآوری است که در گذشته نیز ۴ نفر از کارگران این کارخانه، بنامهای محمد منصوری، علی محمد کریمی، آرش تبرک و حیدر محسنی دست به خودکشی زده ‌بودند.
کارگران این کارخانه‌، مانند تمامی کارخانه ها و مؤسسات تحت سلطة خامنه‌ای و پاسدران جنایتکار، از حقوقی که در قانون ظالمانه کار خود رژیم هم مندرج است برخوردار نیستند. این کارفرمایان بطور یک جانبه هر تصمیمی بخواهند علیه کارگران میگیرند.
این وضعیت در مورد مؤسسات اقتصادی و کارخانه‌هایی که تحت عنوان خصوصی سازی به سرکردگان رژیم با قیمت بسیار نازل واگذار شده، فاجعه بارتر است. کارفرماهای جدید تمامی قراردادهای قبلی را لغو کرده و با تهدید به اخراج کارگران، «قرارداد موقت» را با اجبار، به کارگران تحمیل می‌کنند. این در حالیست که: مطابق مادة‌ ۱۲ قانون کار خود رژیم: «هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسات دیگر و…… در رابطة قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای سابق خواهد بود».
در حالی که کارگران پتروشیمی چوار ایلام، «۸ تا ۱۸ سال سابقه‌ی کار دارند»، «حقوقشان بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است» )خبرگزاری ایلنا – ۳ دیماه ۱۴۰۲) اما به گفته محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم ؛«خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است» (سایت حکومتی بهار ۲۸ خرداد ۱۴۰۲).
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، «گوشت گوسفندی با رشد قیمتی ۱۴۹.۲ درصدی و گوشت گوساله با رشد قیمتی ۱۲۸.۲ درصدی و کنسرو تن ماهی با رشد قیمتی ۱۰۸.۲ درصدی نسبت به شهریور سال گذشته، در صدر تورم قرار گرفتند.» (آرمان امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۲).
بازرس مجمع عالی کارگران کشور تصریح کرد: «میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است» (خبرگزاری تسنیم ۴ دیماه ۱۴۰۲).
کارگران با سابقة کار ۱۰ تا ۱۸ ساله بیرحمانه و حتی بدون پرداخت «حق سنوات» که قانون کار خود رژیم مقرر کرده اخراج میشوند. طبق مواد ۲۴ و ۲۷ قانون کار رژیم در صورت «خاتمة قرارداد» و یا حتی «نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه»‌ توسط کارگر که منجر به اخراج وی گردد، کارفرما «علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقة کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید».
در همین روزها شاهد اعتراض کارگران کارخانة گروه ملی فولاد اهواز به اخراج ۲۱ تن از همکارانشان هستیم. علاوه بر آن کارگران به پرداخت نشدن مطالباتشان نیز اعتراض شدید دارند و در روزهای ۲ و ۳ دیماه با فریادهای بی شرف بی‌شرف با مزدوران سرکوبگر حراست درگیر شدند.
در حالیکه کارگران شریف و زحمتکش از حداقلهای معیشتی و داشتن سرپناه محروم هستند، استثمار بیرحمانه و غارت و چپاول آنها توسط خامنه ای و سپاه پاسداران تمامی مرزها را در نوردیده است. در یک نمونه روزنامه حکومتی ستاره صبح نوشت از «واگذاری ۱۵۰ هکتار زمین زراعی و یک دامداری ۱۰۰۰ رأسی به عروس سید مهدی خاموشی، رئیس اوقاف» با اجارة بسیار ارزن خبر داد و نوشت: «اگر فهرست گیرندگان ارز ترجیحی یعنی ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر شود بسیاری از واقعیت‌ها و پشت‌صحنه برملا خواهد شد» (ستارة صبح ۲ دیماه ۱۴۰۲).
تجربه ۴۴ سال گذشته نشان میدهد که تا نظام جنایتکار و غارتگر آخوندها بر سرکار است، استثمار وحشیانه کارگران و چپاول زحمتکشان و غارت سرمایه های مردم ایران و سرکوب معترضان هر روز تشدید میشود. تنها راه پایان گرفتن فقر و بیکاری و فساد سرنگونی رژیم آخوندها و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم است.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و همچنین سازمان جهانی کار و دیگر ارگانهای ذیربط بین المللی را به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم ضدکارگری آخوندها و حمایت از مبارزات کارگران ایران برای احقاق حقوق اولیه شان فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ دیماه ۱۴۰۲ (۲۶دسامبر ۲۰۲۳)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا