اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

اعدام بی‌وقفه زندانیان برای تشدید جو رعب و وحشت براي ممانعت از بالاگرفتن قیام ۹ اعدام در روزهاي دوشنبه و سه شنبه و بيش از ۴۰۰ اعدام از ابتداي سال ميلادي

اعدام بی‌وقفه زندانیان برای تشدید جو رعب و وحشت براي ممانعت از بالاگرفتن قیام
۹ اعدام در روزهاي دوشنبه و سه شنبه و بيش از ۴۰۰ اعدام از ابتداي سال ميلادي

خامنه‌ای در وحشت از شعله ور شدن قیامهاي مردمي و برای تشديد جو رعب و وحشت هر روز زندانیان بیشتری را به‌دار می کشد. روز سه‌شنبه ۲۷ تیر ۵ زندانی‌ را حلق آویز کردند. سیامک حیات بینی، مسلم هواسی و سید منصور سیدی در زندان قزلحصار، حبیب الله ایلخانی در زندان مرکزی کرمانشاه و قاسم سید حسینی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. روز دوشنبه ۲۶ تیر محسن یاقوتی و حمزه فرخی در زندان مرکزی همدان، مجتبی امامی در زندان مرکزی ساری و سنگر خضری در زندان نقده اعدام شدند.
یکشنبه ۲۵ تیر، یک هموطن بلوچ به‌نام غلام صدیق هرمزی در زندان مرکزی بندرعباس و شنبه ۲۴ تیر یک هموطن دیگر بلوچ به‌نام واحد بامری در زندان ایرانشهر و جاهدالله معروف یک زندانی اهل افغانستان در اصفهان به دار آویخته شدند.
روز پنجشنبه ۲۲ تیر، اضافه بر ۵ زندانی که اعدام آنها در اطلاعیه ۲۲ تیر شورای ملی مقاومت اعلام شده بود، دو زندانی دیگر به‌نام‌های حسین دولخانی و امیر اسلام دوست در زندان مرکزی ارومیه حلق آویز شدند.
به اين ترتيب شمار اعدامهاي ثبت شده از ابتداي سال ۲۰۲۳ از ۴۰۰ تن فراتر ميرود.
توقف اعدام و سرکوب به معنی پایان فاشیسم خونریز ولایت فقیه است؛ بي عملي جامعه جهاني در برابر موج اعدامها مشوق اين رژيم در ادامه جنايت عليه بشريت است. مقاومت ايران بار ديگر ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري و موثر براي نجات جان زندانيان محكوم به اعدام فرا ميخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ تیر ۱۴۰۲ (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا