سال ۱۳۹۹

فراخوان به اقدام فوري بين المللي براي آزادي احمد رضا جلالي و ممانعت از اعدام وي

مقاومت ایران دبيركل ملل متحد، كميسرعالي و شوراي عالي حقوق بشر ملل متحد، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري و موثر براي جلوگيري از اعدام دكتر احمدرضا جلالي توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران و آزادي وي فرا ميخواند.

به گزارش خانواده آقاي جلالي او در روزهاي اخير به سلول انفرادي اوين منتقل و به او گفته شده بزودي اعدام خواهد شد. آقاي جلالي در ارديبهشت ۱۳۹۵ دستگير و در مهرماه ۹۶ در بيدادگاههاي رژيم آخوندي به اعدام محكوم شد. ديوان عالي آخوندها نيز به فاصله كوتاهي اين حكم را تأييد كرد.

گروگانگیری و زنداني كردن اتباع خارجي و ايرانيان مقيم كشورهاي خارجي به منظور كلاشي و كسب امتياز و اعمال فشار روي دولتهاي خارجي از اولين سال حكومت آخوندها شروع شده و در سايه سياست مماشات و در غياب يك عكس العمل قاطع بين المللي تا به امروز ادامه يافته است.

محكوميت لفظي اين اقدامات جنايتكارانه به تنهايي كافي نيست، جامعه جهاني و بخصوص اتحاديه اروپا بايد با اقدامات موثر عملي از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط اين رژيم به شوراي امنيت ملل متحد به آخوندها بفهماند كه ديگر گروگانگيري و اعدام و قتل عام و كشتار تحمل نخواهد شد.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۵ آذر ۱۳۹۹(۲۵ نوامبر ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا