اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

اعدام جنایتکارانه ۱۰ زندانی در زندان گوهر دشت

در خرداد ماه دست كم ۱۰۰ زنداني اعدام شده اند كه در ۷ سال گذشته بي سابقه است

خانم مريم رجوي: اعدامهاي جنایتکارانه نشانه استيصال آخوندها در برابر جامعه انفجاري است اما آنها از سرنگوني محتوم گريزي ندارند

فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان هزاران زندانی زیر اعدام و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت

دژخيمان رژيم جنایتکار آخوندی روز چهارشنبه ۸ تیر در یک جنایت فجيع ۱۰ زندانی را در زندان گوهر دشت کرج بصورت جمعی حلق آویز کردند. روز اول تيرماه نيز دو زنداني در زندان مركزي كرج و يك زنداني بلوچ در جيرفت و روز ۲ تیر یک زندانی ديگر در کرمان اعدام شدند.

فاشيسم ديني حاكم بر ايران ناتوان از مقابله با خيزشها و اعتراضات اجتماعي و براي ايجاد جو رعب و وحشت روند اعدامهاي وحشيانه و جمعي را تشديد كرده است. تنها در ماه خرداد دست كم ۱۰۰ زندانی در شهرهاي مختلف كشور حلق آويز شده‌اند كه در ۷ سال گذشته بي سابقه بوده است.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ایران گفت اعدامهاي جنایتکارانه نشانه استيصال آخوندهاي حاكم در برابر جامعه انفجاري است. اما اين رژيم قرون وسطايي از سرنگوني محتوم گريزي ندارد. وي جامعه بين المللي را به اقدام فوری برای نجات جان هزاران زندانی زیر اعدام و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت ملل متحد فراخواند و تاكيد كرد سردمداران رژيم بخاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي بايد در برابر عدالت قرار گيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ تیر ۱۴۰۱ (۳۰ ژوئن ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا