اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

خانم رجوي: فراخوان به اخراج رژيم از كميسيون مقام زن ملل متحد به خاطر ۴ دهه جنايت عليه زنان

خانم رجوي: فراخوان به اخراج رژيم از كميسيون مقام زن ملل متحد به خاطر ۴ دهه جنايت عليه زنان

رژيم آخوندها دشمن زن ايراني و دشمن بشريت است و بايد از كرسيهاي بين المللي به نام ايران بيرون انداخته شود
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران بار ديگر از ملل متحد به ويژه رئيس و اعضاي شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل (اكوساك) خواست رژيم زن ستيز آخوندي را به خاطر كثرت جنايت‌هايش عليه زنان از سال ۱۹۷۹ تا قيام سراسري ماههاي اخير از كميسيون مقام زن در ملل متحد بلادرنگ اخراج كنند.
رژيم آخوندها در ۴۳ سال گذشته در قانون و در عمل بيشترين تبعيض و جنايت را عليه زنان اعمال كرده و هزاران زن بدلايل سياسي توسط اين رژيم دستگير، شكنجه و يا اعدام شده اند.
خانم رجوي افزود: رژيم آخوندها دشمن زن ايراني و دشمن بشريت و لكة ننگ در تاريخ ايران است و بايد از هر جايگاه و كرسي بين المللي كه به نام ايران اشغال كرده بيرون انداخته شود. خشم و انزجار مردم ايران از آخوندها تا آنجاست كه شكست تيم فوتبال اين رژيم را كه خامنه اي و رئيسي ميخواستند آن را تيم ملي فوتبال ايران جلوه دهند، جشن گرفتند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۰ آذر۱۴۰۱(اول دسامبر۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا