کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم : براي اطلاع و هوشياري دانشجويان انقلابي و جوانان شورشگر در ايام ۱۶ آذر

كميسيون امنيت و ضد تروريسم : براي اطلاع و هوشياري دانشجويان انقلابي و جوانان شورشگر در ايام ۱۶ آذر

اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها به طور مشترك در يك ابلاغيه مبسوط آماده سازي‌هايي را براي مقابله با خيزش‌هاي دانشجويان و جوانان به مناسبت ۱۶ آذر از ۱۲ تا ۲۳ آذر معين كرده اند كه مهمترين خط قرمز آن سرايت اعتراض و تظاهرات از داخل دانشگاهها به خيابان‌ها و درگير شدن مردم كوچه و بازار است. خط قرمزي كه شورشگران آن را در هم خواهند شكست.
قسمتي از ابلاغيه و دستورالعمل‌هاي دشمن به قرار زير است :
۱-با توجه به ملتهب بودن فضاي رواني دانشگاه ها در دو ماه گذشته و تأثير منفي آن بر روي دانشجويان، ۱۶ آذر امسال با سالهاي ديگر فرق عمده دارد و ما بايد براي تجمعات گسترده اي در سه روز منتهي به روز دانشجو آماده باشيم.
۲-آسيب هاي متصور: در صورتيكه مسئولين دانشگاه مجوزي براي برنامه حضوري به تشكلهاي دانشجويي ندهند آسيب خاصي به جز فعاليتهاي غيرهمسو و تخريب نظام در فضاي مجازي متصور نمي باشد. اما درصورت مجوز دادن براي برنامه حضوري شاهد موارد ذيل خواهيم بود :
-تقابل بين دانشجويان همسو و غير همسو در حين برگزاري برنامه‌هاي دانشجويي
-احتمال برگزاري تجمع و تحصن از سوي دانشجويان و تشكل هاي غير همسو به‌خصوص برخي شوراهاي صنفي در ايام روز دانشجو (۱۶ آذر) در سطح دانشگاه ها به جهت اعتراض به مسائل صنفي و وضعيت اينترنت و هزينه هاي آن در ايام اخير.
-احتمال مطرح نمودن موضوعات و شعارهاي ساختار شكنانه در برنامه ها
-احتمال به چالش كشيده شدن جلسه سخنراني رئيس جمهور يا هر مسئول ديگر بدليل عدم موفقيتهاي دولت در خصوص وضعيت معيشتي، حوادث آبان گذشته، وعده هاي رئيس جمهور ….
-احتمال در دست گرفتن تصاوير كشته شدگان اخير
-احتمال در دست گرفتن پلاكاردها و تصاوير دانشجويان بازداشتي و زنداني شده اخير
-دعوت از سخنرانان مسأله دار توسط تشكل‌هاي غير همسو
۳-تهديدات متصور:
-با توجه به زمينه موجود در انجام اقدامات راديكال ميان جريانات دانشجويي، مطمئناً صحنه گردان اين تجمعات برنامه هاي ويژه اي را براي ۱۶ آذر جهت ضربه به نظام طرح ريزي خواهند كرد.
-در تجمعات گذشته تقريباً تمامي دانشگاهها…درگير شده اند بطوري‌كه ليدرهاي دانشجويي در ميان تجمع كنندگان مقبوليت پيدا كرده اند. برخلاف سالهاي گذشته، آمادگي سراسري جهت شكل دهي تجمعات در دانشگاه ها وجود دارد.
-اوج برنامه جريانات دانشجويي از ۱۲ آذر الي۲۳ آذر ادامه خواهد داشت
-نقش آفريني اساتيد در اعتراضات اخير از جمله حضور در تجمعات و انتشار بيانيه هاي جمعي روند افزايشي داشته كه با فشار دانشجويان اين مشاركت در۱۶ آذر به شكل ويژه اي صورت خواهد گرفت.
-در صورت گستردگي تجمعات و راديكال بودن آن، احتمال شكستن درب دانشگاه و خارج شدن دانشجويان متصور مي‌باشد
-اعتصابات عمومي و عدم حضور در كلاسهاي درسي در ايام ۱۶ آذر به شكل گسترده متصور مي‌باشد
-در مراسمات ۱۶ آذر سال جاري اكثريت مدعوين، مسئولين و سران قوا رغبتي جهت سخنراني دردانشگاه ها ندارند و به همين منظور شايد نهادهاي دانشجويي انقلابي در يافتن سخنران مورد نظرشان با مشكل مواجه شوند.
۴-اقداماتي كه امكان رخ دادن دارد هرچند ضعيف به شرح ذيل ميباشد:
-احتمال انجام اقدامات ايذايي
-استفاده از ريز پرنده براي اقدامات تروريستي
-احتمال ترور مسئولين كشوري و لشكري كه در مراسمات حضور پيدا ميكنند
۵-راهكارها و پيشنهادات:
-رصد فعاليت ليدرهاي تشكلهاي دانشجويي در فضاي مجازي و حقيقي، رصد بيانيه ها و فراخوان هاي احتمالي
-اشراف بر جريانات مسئله دار دانشجويي، ممانعت از حضور عناصر مسئله دار و محكومين امنيتي حتي بصورت ويدئو كنفرانس
-اعلام هوشيار باش لازم به رده هاي بسيج
-اعلام هشدار به رؤساي دانشگاه ها در خصوص اجتناب از هرگونه برخورد يا موضعگيري منفي
-اعلام هشدار به حراستها براي كنترل ورود و خروج اعم از دانشجويان و مهمانان و جلوگيري از حضور افراد ناشناس
-اخذ تعهد از افراد مسئله دار در دانشگاه ها براي عدم فعاليت مجرمانه درفضاي مجازي
-تشكيل جلسه شوراي تأمين استان با موضوعيت روز دانشجو و ايجاد هوشياري دركميسيون دانشجويي در استانداري
-افزايش تعامل بين دستگاههاي اطلاعاتي، حراست ها، مسئولين دانشگاه، بسيج دانشجويي و اساتيد

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۸ آذر ۱۴۰۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا